Przedstawiciele państw członkowskich zatwierdzili porozumienie zawarte między Parlamentem i Komisją Europejską w sprawie decyzji o wprowadzeniu obowiązkowego unijnego systemu do obsługi połączeń alarmowych, wysyłanych automatycznie przez samochody lub przez uczestników czy świadków wypadku (eCall).

 

Oczekiwany rezultat wprowadzenia systemu w całej UE to skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku służb ratunkowych o 50 proc. na obszarach wiejskich i 40 proc. na obszarach miejskich, obniżenie liczby wypadków i ograniczenie odniesionych przez ofiary obrażeń. Nie bez znaczenia jest również zmniejszenie zatorów spowodowanych przez wypadki i liczby wypadków wtórnych.

Aby nowe prawo mogło wejść w życie potrzebne jest jeszcze formalne zatwierdzenie przez Parlament, który zagłosuje w tej sprawie w kwietniu i decyzji Komisji, podjętej po głosowaniu w Parlamencie. Procedura ta powinna zakończyć się jeszcze tej wiosny.

Przed wprowadzeniem systemu wszystkie państwa muszą posiadać infrastrukturę do obsługi zgłoszeń eCall, czyli najpóźniej 1 października 2017 roku (pierwotny termin wyznaczono na październik 2015 roku, jednak decyzją Parlamentu Europejskiego został on przesunięty o dwa lata).

Jeśli samochód wyposażony w system eCall uczestniczyłby w wypadku na terenie Europy, wysłałby automatyczny sygnał alarmowy do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego, wysyłając jednocześnie dane lokalizacyjne (GNSS), kierunek jazdy, numery rejestracyjne pojazdu oraz rodzaj napędu. Połączenia takie będą bezpłatne. Państwa członkowskie będą miały swobodę w decydowaniu o sposobie organizowania swoich służb ratunkowych. Ponieważ eCall będzie mógł być też uruchamiany ręcznie przez osobę znajdującą się w pojeździe, państwa będą mogły wprowadzić system filtrowania zgłoszeń w celu zapewnienia, że tylko naprawdę groźne sytuacje będą kierowane do centrów obsługi 112.

Państwa członkowskie muszą też zapewnić, że dane przekazywane za pośrednictwem systemu eCall będą wykorzystywane wyłącznie do celów ratunkowych i ich przetwarzanie będzie w pełni zgodne z ochroną danych osobowych obowiązujących w UE.

Przed uruchomieniem systemu będzie prowadzona odpowiednia kampania informacyjna, wspierana przez Komisję Europejską, wyjaśniająca obywatelom jak korzystać z systemu, jak unikać fałszywych alarmów i w jaki sposób ich dane są chronione.

IH

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.