image007Z końcem ubiegłego roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zakończył dwa duże unijne projekty: „Przebudowę linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem” oraz „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”.

Przebudowa linii na odcinku między rondem Mogilskim i Placem Centralnym wraz z systemem sterowania ruchem kosztowała 143 mln zł. Ponad 68 mln zł wyniosło dofinansowanie ze środków unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja trwała od połowy 2011 roku do końca 2015. Jej zakres to przebudowa zarówno całego torowiska na wspomnianym odcinku, jak i części układu drogowego. Przebudowano ponad 6 kilometrów podwójnego toru, co pozwoliło na skrócenie czasu przejazdu na tym odcinku o ponad minutę. Poprawił się komfort podróżowania, m.in. dzięki redukcji drgań. Ponadto, dostosowano przystanki do potrzeb osób niepełnosprawnych. W efekcie liczba pasażerów na przebudowanym odcinku zwiększyła się o 352 tys. w skali roku.

Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie kosztował dużo mniej, bo około 47 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 32 mln zł. Inwestycja formalnie również zakończyła się 31 grudnia 2015 roku. W skład zadania weszła: rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym, systemów sterowania ruchem i rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem.

- Zmodernizowaliśmy 42 skrzyżowania, na których umieszczono 46 kamer obrotowych – wyjaśnił Marcin Korusiewicz, dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. – Na około 64 kilometrach wymieniliśmy lub wybudowaliśmy nową sieć światłowodową. Ponadto zintegrowaliśmy Centrum Sterowania Ruchem z tablicami informacji dla kierowców, a na przystankach pojawiły się 203 tablice informacji pasażerskiej. Zamontowaliśmy też w centrum miasta 14 tablic multimedialnych, z których można dowiedzieć się jak funkcjonuje transport zbiorowy w całym mieście.

W ramach systemu zakupiono 30 komputerów pokładowych do tramwajów, dzięki którym możliwa jest zintegrowana obsługa kasowników, wyświetlaczy, czy zapowiadania przystanków.

- Rezultaty projektów to przede wszystkim oszczędność czasu pasażerów komunikacji zbiorowej, ale także transportu indywidualnego – podsumował dyrektor Korusiewicz. – W dwóch korytarzach: Bronowice Małe – Teatr Bagatela oraz Alei Pokoju i ul. Nowohuckiej skróciliśmy czas dojazdu o około 10 proc. dla komunikacji zbiorowej i 7 proc. dla samochodów osobowych. Pozostałe korytarze to: rejon Nowa Huta (tramwajowy) i rejon ul. Czarnowiejskiej (autobusowy). Tam czas przejazdu skrócił się analogicznie o 10 i 5 proc.

Ilona Hałucha
(na podstawie informacji z konferencji „ITS Kraków 2015”, która odbyła się w dniach 3-4 grudnia ub.r.)

Rozwój komunikacji miejskiej w Krakowie (II)

Rozwój komunikacji miejskiej w Krakowie (III)

Rozwój komunikacji miejskiej w Krakowie (IV)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.