edroga969W Małopolsce koleją najłatwiej można się dostać do Trzebini i Chrzanowa - tak wynika z raportu dostępności komunikacyjnej największych miast w regionie opracowanego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR). Jeśli chodzi o podróż samochodem, tu nie ma zaskoczenia - na podium znajduje się Kraków, tuż za nim jest Chrzanów. Całą stawkę zamyka Oświęcim, do którego zdecydowanie najtrudniej dojechać.

Szybciej samochodem...

Pod względem dostępności drogowej Kraków jest liderem w Małopolsce i wyraźnie wyprzedza drugi w rankingu dostępności Chrzanów. Niemal dwie trzecie mieszkańców Małopolski (bez Krakowa) mieszka w zasięgu 60 minut dojazdu do stolicy województwa, a niemal 100% Małopolan jest w stanie dojechać do Krakowa w ciągu 2 godzin (wyłączając mieszkańców Muszyny, Krynicy i Uścia Gorlickiego).

Po otwarciu autostrady A4 na wschód poprawiła się także dostępność miast leżących w tamtej części województwa. Widać to na przykładzie Tarnowa. W latach 2011-2014 niemal dwukrotnie wzrosła liczba osób, które mogą dojechać do niego w mniej niż 2 godziny.

- Szybki i komfortowy przejazd przez małopolskie miasta jest niezwykle ważny nie tylko z punktu widzenia mieszkańców regionu, ale także inwestorów i  turystów. Możliwość sprawnego dotarcia w konkretne miejsce przy pomocy jednego środka transportu to nasz cel. Właśnie dlatego inwestujemy w kolej oraz kładziemy tak duży nacisk na poprawę infrastruktury drogowej - podkreśla Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Najsłabiej dostępny jest Oświęcim - tylko 20% Małopolan jest w stanie dojechać do niego ze swojego miejsca zamieszkania w ciągu 60 minut. W zasięgu 60 minut od Oświęcimia mieszka jedynie 0,6 mln mieszkańców Małopolski i aż 2,8 mln mieszkańców województwa śląskiego. Słabo dostępne są również Nowy Targ i Nowy Sącz, co jest spowodowane położeniem na uboczu głównych dróg, a także położeniem przy granicy polsko-słowackiej.

Jak pokazują badania, łatwiej jest dojechać do miast znajdujących się w powiatach zachodniej części województwa - nawet tych położonych dalej od Krakowa. Na ten wynik wpływ ma m.in. licznie zaludnione województwo śląskie, którego mieszkańcy są w stanie szybko dotrzeć do miast Małopolski Zachodniej. Równie ważna jest także dostępności do portu lotniczego w Pyrzowicach, rozwinięte połączenia kolejowe oraz dobry dojazd do granicy z Niemcami i Czechami.

...czy koleją?

Małopolska od wielu lat konsekwentnie stawia na kolej, dlatego w raporcie MORR nie zabrakło danych dotyczącej tej formy transportu publicznego. Z raportu wynika, że obecnie najlepiej dostępnymi miastami w ruchu kolejowym są Trzebinia i Chrzanów, które zawdzięczają taką dostępność położeniu na głównej trasie i bliskości aglomeracji śląskiej.

Województwo małopolskie realizuje wiele inwestycji, które zmierzają do podniesienia jakości podróżowania koleją. Przede wszystkim chodzi o nowoczesny tabor, rozbudowę infrastruktury przystanków i parkingów prark&ride oraz zintegrowany bilet (Małopolska Karta Aglomeracyjna) dający możliwość korzystania z różnych środków transportu w różnych miejscach Małopolski.

A w przyszłości?

Prognozy na przyszłość są optymistyczne: do 2020 roku ma się poprawić dostępność wszystkich badanych miast. Największe zmiany są związane z  inwestycjami, które najbardziej skracają czas podróży – autostradami, trasami ekspresowymi oraz modernizacją głównych magistrali kolejowych. To głównie budowa drogi ekspresowej do Nowego Sącza oraz Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, poprawiającej dostępność Nowego Targu (w kierunku powiatów wadowickiego i oświęcimskiego) i Oświęcimia (w kierunku powiatów myślenickiego, wadowickiego) przez „Zakopiankę” (powiatów nowotarskiego i limanowskiego). Jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, sytuację bardzo poprawi modernizacja tras kolejowych łączących Kraków z aglomeracją  katowicką oraz uruchomienie linii Kraków - Piekiełko.

Raport „Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski”

***

Raport MORR uwzględnia dostępność komunikacyjną w chwili obecnej oraz zawiera prognozę na lata 2020 i 2023. W badaniu wzięto pod uwagę jedynie wybrane małopolskie miasta - głównie stolice subregionów: Kraków, Oświęcim, Chrzanów, Trzebinię, Nowy Targ, Nowy Sącz i Tarnów, a także, ze względu na strategiczne znaczenie, lotnisko w Balicach.

Dane dotyczące dostępności komunikacyjnej poszczególnych miast uwzględniają łączną liczbę mieszkańców, którzy do danej miejscowości są w stanie dotrzeć w czasie: do 30, 60, 90 i 120 minut. W badaniu uwzględniono nie tylko mieszkańców Małopolski, ale również osoby zamieszkujące sąsiednie województwa.

Źródło: Urząd Marszłkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.