20190916 111759Część jezdnej płyty dla samochodów ciężarowych na kierunku wyjazdowym na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku zostanie przebudowana. Wszystko przez to, że nawierzchnia, po której odbywa się ruch pojazdów ciężarowych jest w fatalnym stanie, są na niej głębokie koleiny i spękania. Prace już się rozpoczęły.

 

W 2017 r. opracowano dokumentację projektową na przebudowę konstrukcji dróg. Zakłada ona konieczność wymiany konstrukcji nawierzchni na powierzchni ok. 9 526 m2 oraz wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego. Obecnie nawierzchnia jezdni nie jest przystosowana do dużego natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. Docelowo przebudowane zostaną warstwy konstrukcyjne na całej powierzchni strefy ruchu na kierunku wyjazdowym z RP.

Zakres całego przedsięwzięcia podzielony został na cztery etapy, tak aby nie robić przerw w ciągłości odpraw pojazdów.
Etap 1: przewidziany do realizacji w 2019 r., obejmować będzie wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni pod wiatą nad pasami odpraw, na powierzchni ok. 2 666 m2
Etap 2: zaplanowany do realizacji w 2020 r., obejmować będzie przebudowę płyty postojowej dla pojazdów ciężarowych na odcinku od wag dynamicznych do wiaty nad pasami odpraw, na powierzchni ok. 3 230 m2
Etap 3: przewidziany do realizacji w 2021 r., obejmuje wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni na odcinku od rogatki wjazdowej na teren DPG w Dorohusku do wag dynamicznych, usytuowanych na kierunku wyjazdowym z RP, na powierzchni ok. 950 m2
Etap 4: zaplanowany do realizacji w 2022 r., obejmować będzie przebudowę płyty postojowej dla pojazdów ciężarowych na odcinku do wiaty nad pasami odpraw do rogatki wyjazdowej z RP, na powierzchni ok. 2 680 m2

Termin realizacji I etapu mija 10 grudnia 2019 r. Roboty pochłoną blisko 1,6 mln zł. Planowany koszt wszystkich prac, które mają być wykonane do 2022 roku wyniesie ok. 8,5 mln zł.

Źródło: LUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.