zima oigd nartyJuż 21 lutego na Stoku Szymoszkowa w Zakopanem odbędą się XI Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi. W zawodach, organizowanych co roku przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, biorą udział pracownicy firm członkowskich lub współpracujących z OIGD i administracji drogowej oraz ich najbliższa rodzina.

W mistrzostwach weźmie udział ponad 180 zawodników w kilku kategoriach. Snowboard wybrało 20 mężczyzn i 6 kobiet, natomiast na nartach ścigać się będzie 27 kobiet w czterech grupach wiekowych, 96 mężczyzn w sześciu grupach oraz 35 dzieci w wieku już od 3 lat. Zawody snowboardowe zostaną przeprowadzone w godzinach 10.00-12.00, a narciarskie w godzinach 10.00-17.00.

Listy startowe

Zawody snowboardowe odbędą się na jednej trasie slalomowej, natomiast narciarskie równocześnie na dwóch: osobno dla kobiet i dzieci oraz mężczyzn i grup mistrzów. Zawodnikom zostały już przypisane numery startowe, które będą widniały na koszulkach i wyznaczały kolejność startu. Koszulki oraz karnet na przejazd wyciągiem i bon konsumpcyjny na posiłek będzie można odebrać w Biurze Zawodów (20 lutego od 18.00 do 21.00 przy recepcji w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane oraz 21 lutego od 8.30 do 10.00 w Karczmie Szymoszkowa). W trakcie zawodów każdy zobowiązany jest do posiadania na sobie koszulek startowych, które później można zatrzymać na pamiątkę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zawodnik do lat 16 musi posiadać kask ochronny pod rygorem niedopuszczenia do zawodów, zalecane jest natomiast używanie ich przez wszystkich uczestników zawodów. Organizator zakupił już kaski ochronne dla dzieci do dwunastu lat, które zostały zgłoszone do zawodów do dnia 6 lutego i uczestniczą w nich pierwszy raz. Kaski przekazywane będą przy odbiorze koszulki startowej.

Odprawa zawodników rozpocznie się 21 lutego o godzinie 9.00 w okolicach mety na Stoku Szymoszkowa. Przed zawodami przewidziane jest oglądanie trasy, jednak bez możliwości przejazdu między bramkami. Podczas zawodów, na podstawie bonu konsumpcyjnego, będą wydawane posiłki w Karczmie Szymoszkowa.

Kolejność i zajęte miejsce zawodników w poszczególnych grupach oraz klasyfikacji generalnej zostaną ustalone na podstawie sumy czasów uzyskanych w dwóch przejazdach. Zawodnicy, którzy nie ukończą przejazdu lub ominą bramkę nie zostaną sklasyfikowani. Ponadto, osoby które nie ukończą pierwszego, nie zostaną dopuszczone do drugiego przejazdu. Za wystartowanie poza kolejnością wynikającą w numeru startowego zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

Regulamin narty
Regulamin snowboard

Zakończenie zawodów wraz z wręczeniem pucharów, dyplomów i medali oraz uroczystą kolacją odbędzie się 21 lutego około 18.30 w Sali Bankietowej Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.

Pierwsze narciarskie mistrzostwa polski drogowców odbyły się już 11 lat temu. Od tego czasu wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz branży. Portal drogowy edroga.pl od wielu lat patronuje tej imprezie, dlatego i tym razem informowaliśmy i zachęcaliśmy do udziału w zawodach. Wszystkim uczestnikom życzymy udanej zabawy i jak najlepszych wyników w sportowej rywalizacji.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.