edroga234Popularność budżetów obywatelskich w polskich miastach jest zróżnicowana. Podczas ostatniej edycji w 2014 roku w Toruniu oddano 27 tys. głosów, a np. w Łodzi aż 268 tys. Podobnie jest z liczbą projektów i przeznaczonymi na ich realizację kwotami – w Poznaniu było ich zaledwie 30 i 10 mln zł, w Toruniu 185 projektów i 6,5 mln zł, a w Łodzi 871 zadań i aż 40 mln zł na ich wykonanie.

Budżet obywatelski nie ogranicza się do pewnego obszaru działalności miasta. Projekty mogą dotyczyć każdego sektora: edukacji, zdrowia i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury, gospodarki komunalnej, budownictwa, transportu, rewitalizacji, zieleni miejskiej itd. Nas, jak zwykle, interesują zadania dotyczące uczestników ruchu: kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej. Jakie projekty dla tej grupy przygotowały Poznań, Wrocław, Toruń i Łódź?

POZNAŃ

W Poznaniu podczas głosowania na projekty budżetu obywatelskiego oddano 54 tys. głosów, z czego 45 tys. było ważnych. Sam budżet został podzielony na dwie grupy. Pierwszą stanowiło 10 dużych projektów, na które przeznaczono 8 mln zł. Druga grupa to 20 mniejszych projektów, na realizację których zarezerwowano 2 mln zł.

Zwycięskim projektem w Poznaniu okazała się kontynuacja budowy Wartostrady, czyli pieszo-rowerowej ścieżki nad Wisłą, na który oddano najwięcej, bo ponad 13 tys. głosów, czyli prawie 16,5 proc. Polega on na budowie kolejnego odcinka systemu ścieżek Wartostrada, znajdującego się na koronie wałów pomiędzy mostem Lecha a Bramą Poznania (odcinek od rzeki Głównej do Cybiny o długości ok. 2,3 km).Koszt zadania to około 3,3 mln zł.

Wartostrada powstaje odcinkami już od kilku lat. Rowerzyści od dawna korzystali ze ścieżki na wschodnim brzegu Warty, w rejonie osiedla Piastowskiego. Kolejne odcinki powstają od 2011 roku. Udało się m.in. wybudować prawie 2 km przy ul. Szelągowskiej. W 2014 roku użytku oddano jej kolejną część: 500-metrowy odcinek od mostu Świętego Rocha, wzdłuż ul. Ewangelickiej, w okolice ul. Czartoria. Wartostrada docelowo ma połączyć most Lecha (ul. Lechicka) z mostem Przemysła (ul. Hetmańska).

 

To nie koniec rowerowych projektów Poznania. Drugim dużym zadaniem, o wartości prawie 3 mln zł, było bowiem wydzielenie dodatkowej nitki ciągu rowerowego lub pieszego po północnej stronie jeziora Malta wraz z budową 5 stacji wypożyczalni Poznańskich Rowerów Miejskich (6407 głosów, czyli 8,24 proc.). Kolejne dwa, tym razem małe projekty, również dotyczyły rowerzystów. Na Rowerową Trasę Grunwaldzką zagłosowało 6364 osób (7,24 proc.), a na remont placu do nauki jazdy na rowerze – 2306 (2,62 proc.). Pierwszy z nich będzie kosztował 800 tys. zł, a drugi 675 tys. zł. Łącznie Poznań na projekty rowerowe w budżecie obywatelskim wyda 7,7 mln zł.

BO Poznań - wyniki


WROCŁAW

Z kolei we Wrocławiu mieszkańcy wybrali 89 projektów spośród 314 dopuszczonych do głosowania (zgłoszonych zostało aż 483). W głosowaniu wzięło udział ponad 153 tys. osób, z czego około 149 tys. było ważnych. Na realizację wszystkich wybranych projektów miasto przeznaczy 20 mln zł.

Prawdziwym hitem głosowania był projekt „Rowerowy Wrocław – bezpieczne trasy rowerowe w centrum”, o wartości 1,5 mln zł, na który oddano prawie 16 tys. głosów.

Polega on na stworzeniu najważniejszych tras rowerowych w centrum Wrocławia poprzez wyznaczenie pasów rowerowych na ulicach i poprawie dzięki temu bezpieczeństwa:
- Nowy Świat (ul. Kiełbaśnicza-św. Mikołaja),
- Kazimierza Wielkiego (pd jezdnia - całość; pn jezdnia- bez odcinka Krupnicza-Ruska),
- Piotra Skargi, Kołłątaja, Ruska (Sokolnicza-Kazimierza Wielkiego),
- Piłsudskiego (pl. Orląt Lwowskich-pl. Legionów),
- Trzebnicka (most Trzebnicki-dw. Nadodrze- tylko na południe),
- Drobnera (Dubois- most Uniwersytecki),
- Kamienna (Borowska-Hubska),
- bł. Czesława,
- pl. Dominikański.

 

We Wrocławiu, z uwagi na dużą liczbę projektów, podzielono je na trzy kategorie: I próg (o wartości do 100 tys. zł), II próg (do 500 tys. zł) i III próg (do 1,5 mln zł).

Wśród największych sześciu zadań znalazł się zwycięzca głosowania: „Rowerowy Wrocław”.

Spośród 20 projektów do 500 tys. zł zostanie zrealizowanych aż 8 zadań pieszo-rowerowych:

projekt koszt liczba głosów
Rewitalizacja poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich 500 tys. zł 2916
Bezpieczni piesi 260 tys. zł 2950
"Ulica Równości" - wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi ul. Sosnowieckiej 500 tys. zł 2476
Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie 500 tys. zł 2210
Budowa miejsc parkingowych i przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Krucza, Żelazna, Gajowicka 370 tys. zł 1340
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wietrzną a ul. Róży Wiatrów (przedłużenie ul. Wieczornej), umożliwiającego korzystanie społeczności lokalnej z boiska ZSP nr 16 145 tys. zł 1289
Droga rowerowa od ul. Oławskiej do pl. Wróblewskiego 300 tys. zł 1263

 

Natomiast wśród 61 projektów z kategorii do 100 tys. zł aż połowa dotyczyła projektów drogowych i rowerowych:

projekt koszt liczba głosów
Przesunięcie chodnika w ul. Vivaldiego, przestawienie latarni oraz budowa wzdłuż ul. Vivaldiego miejsc postojowych z możliwością parkowania ukośnego w stosunku do osi jezdni 55 tys. zł 902
Montaż oświetlenia solarnego na przejściach dla pieszych Kozanowska/Kolista 2 lampy; Kolista/Kozanowska 1 lampa; Kozanowska/Wiślańska 2 lampy 80 tys. zł 771
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Świniary 65 tys. zł 630
Rondo na skrzyżowaniu ulic Semaforowej z Centralną 50 tys. zł 592
Wyrównanie nawierzchni drogi ul. Małomickiej we Wrocławiu na osiedlu Marszowice 50 tys. zł 560
Pas rowerowy na ul. Ruskiej 100 tys. zł 508
Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Smętnej we Wrocławiu 90 tys. zł 467
Chodnik przy ul. Boguszowskiej (odcinek ok.100 m od strony zachodniej) - od ul. Lazurowej do ul. Kosmonautów 50 tys. zł 441
Chodnik oraz oświetlenie na ulicy Tyrmanda - odcinek Mińska – Rodziewiczówny 100 tys. zł 404
Spokojny ruch na ul. Brylantowej 28 tys. zł 385
Remont chodnika w ciągu ul. Ignacego Daszyńskiego we Wrocławiu 100 tys. zł 332
Budowa łącznika chodników przy ul. Smardzowskiej 2 / ul. Klasztornej 54-60 we Wrocławiu 95 tys. zł 367
Parking przy ulicy Semaforowej zlokalizowany przed budynkiem przedszkola 50 tys. zł 306
Wyznaczenie pasów rowerowych z ulic Strońskiej i Piławskiej przecinające ul. Świeradowską do istniejącej ścieżki rowerowej 99 tys. zł 303
Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż łącznika osiedla "Cichy Kącik" z ul. Mińską 100 tys. zł 296
Pasy rowerowe po obu stronach ul. Piotra Skargi 100 tys. zł 262
Montaż progów zwalniających na ul. Koziej 34 tys. zł 259
Uzupełnienie oświetlenia o cztery lampy w celu poprawienia bezpieczeństwa na ul. Morskiej od nr 13-25 we Wrocławiu 80 tys. zł 248
Budowa chodnika przy ul Grabowej 55 tys. zł 240
Pas rowerowy na ul. Kazimierza Wielkiego, od św. Mikołaja do ul. Wierzbowej, po południowej stronie 100 tys. zł 209
Chodniki przy ulicy Jesionowej 100 tys. zł 148
Progi zwalniające na ul. Paryskiej, Zakrzów, Psie Pole-Zawidawie 20 tys. zł 130
Niech Skody nie hałasują, czyli szlifowanie torowisk 100 tys. zł 129
Wymiana chodnika na ul. Jesionowej 100 tys. zł 100
Wyniesienie przejścia dla pieszych przy Teatrze Lalek 40 tys. zł 94
Przejście dla pieszych na ulicy Podwale (przy skrzyżowaniu z Sikorskiego) i jego „integracja” z istniejącą sygnalizacją świetlną skrzyżowaniu 70 tys. zł 94
Wykonanie spowalniaczy oraz przejścia dla pieszych 20 tys. zł 78
Odbudowa lewostronnego, brakującego odcinka ciągu pieszego w osi ulicy Malinowej 19 tys. zł 61
Oddanie pieszym chodnika na ulicy Frycza - Modrzewskiego. Postawienie słupków uniemożliwiających parkowanie na chodniku oraz wymiana ławek 50 tys. zł 59
Budowa chodnika przy ul. Sępiej 70 tys. zł 47
Uruchomienie oświetlenia pieszego Przychodnia Zdrowia 20 tys. zł 44

 

Łącznie na projekty drogowo-rowerowe Wrocław wyda ponad 4,6 mln zł.

BO Wrocław - wyniki

TORUŃ

W Toruniu mieszkańcy podzielili około 6,5 mln zł, a swoje głosy oddało ponad 27 tys. osób. Mieszkańcy wybierali spośród 185 projektów, z czego aż 41 ogólnomiejskich. Wybrali 53 przedsięwzięcia, które będą realizowane w tym roku.

Z listy ogólnomiejskiej Toruń wykona dziesięć zadań. Trzy z nich posłużą pieszym i rowerzystom:

projekt koszt liczba głosów
Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów poprzez malowanie na czerwono 150 przejazdów rowerowych na fragmentach ścieżek na terenie całego 90 tys. zł 877
Budowa trasy spacerowo-rowerowej łącząca ścieżkę rekreacyjną biegnącą wzdłuż strugi toruńskiej z ul. Skłodowskiej – Curie oraz ul. Olsztyńską wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową 390 tys. zł 1523
Rewitalizacja alei łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Ligi Polskiej wzdłuż Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Przedszkola Miejskiego nr 2 620 tys. zł 2772

 

Natomiast projekty dzielnicowe z tej kategorii to:

projekt koszt liczba głosów
Prosta sprawa: 40 lat oczekiwania na 100 metrów drogi 171 tys. zł 820
Droga do domu 40 tys. zł 659
Trochę drogowego optymizmu na osiedlu bloków socjalno-komunalnych przy ul. Olsztyńskiej – Guliwera 120 tys. zł 192
Parking samochodowy wewnątrzosiedlowy przy ul. Szosa Okrężna 136 tys. zł 377
Modernizacja drogi wewnętrznej, chodnika, naprawa lub wymiana oświetlenia oraz przystosowanie przyległego terenu pod parking samochodowy 230 tys. zł 186
Wykonanie nowego chodnika przy budynkach ul. Idzikowskiego 6 45 tys. zł 121
Budowa ul. Winogronowej 386 tys. zł 411

 

Toruń wyda więc na projekty drogowo-rowerowe w sumie ponad 2,2 mln zł.

BO Toruń - wyniki

ŁÓDŹ

W Łodzi w ubiegłym roku zgłoszono aż 871 propozycji zadań ogólnomiejskich i lokalnych, a w głosowaniu wzięło udział blisko 175 tys. osób, które złożyły prawie 268 tys. kart do głosowania. Na ich realizację miasto przeznaczyło 40 mln zł - 10 mln na projekty ogólnomiejskie oraz po 6 mln na każdą dzielnicę. Wybrano 65 projektów.

Spośród 167 zadań ogólnomiejskich zrealizowanych będzie siedem, w tym aż cztery drogowo-rowerowe:

projekt koszt liczba głosów
Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach i tramwajach MPK-Łódź 1,12 mln zł 8861
Ulice przyjazne rowerom 55,5 tys. zł 7429
Przystanek Nawrot-Sienkiewicza 1 tys. zł 229
Parking rowerowy przy Zajezdni Brus 2 tys. zł 184

 

Celem projektu „Ulice przyjazne rowerom” jest umożliwienie na 29 ulicach w Łodzi jazdy rowerom w obu kierunkach Projekt zakłada dopuszczenie na wybranych 29 ulicach w Łodzi możliwości jazdy rowerem w obu kierunkach. Wszystkie te ulice są o niewielkim ruchu pojazdów silnikowych, są drogami gminnymi, gdzie jazda rowerem w obu kierunkach nie będzie stanowiła żadnego niebezpieczeństwa. 

 

Dzielnice zgłosiły natomiast 704 projekty, z których zrealizowanych zostanie 51, w tym 10 drogowo-rowerowych:

projekt koszt liczba głosów
Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie 3,7 mln zł 4380
Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 50 tys. zł 1502
Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawiczyńskiej 2 tys. zł 610
Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż ul. Armii Krajowej 600 tys. zł 1487
"Pora na …rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy SP Nr 91 im. L. Teligi 13,5 tys. zł 1154
Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej 17 tys. zł 835
Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech 2,2 mln zł 2049
Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf 2,25 mln zł 1857
Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA 4,2 mln zł 4267
Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego / Piwnika ,Ponurego" 4,5 tys. zł 347

 

Łódź jest zatem rekordzistą i na projekty dla kierowców, rowerzystów i pieszych przeznaczy ponad 14 mln zł.

BO Łódź - wyniki

Nie trzeba przeprowadzać skomplikowanych obliczeń, żeby zauważyć, że projekty dla rowerzystów i pieszych stanowią naprawdę dużą część wybranych przez mieszkańców zadań. W Poznaniu i Wrocławiu to na nowe ścieżki rowerowe oddano najwięcej głosów. I choć w Toruniu, wśród projektów dzielnicowych, dało się zauważyć przewagę tych edukacyjnych, a w Łodzi związanych z ochroną zdrowia, to i tak sporo pieniędzy trafi właśnie na drogi, ścieżki i chodniki.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.