edroga138Od 31 marca 2018 roku system eCall, czyli urządzenia do automatycznego wezwania służb ratowniczych do wypadków samochodowych, będzie na wyposażeniu wszystkich nowych samochodów osobowych i dostawczych. Nowe przepisy, które 28 kwietnia uchwalił Parlament Europejski, mają zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków o 10 proc, czyli około 2,5 tys. osób rocznie.

- Wdrożenie systemu alarmowego opartego na numerze 112 w pojazdach poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego we wszystkich państwach członkowskich – powiedziała sprawozdawczyni z Czech, Olga Sehnalová. – Parlament Europejski wielokrotnie podkreślał, że zmniejszenie liczby ofiar na drogach jest jego priorytetem. eCall, jako usługa publiczna i bezpłatna, bez względu na typ pojazdu i jego cenę, przyczyni się do osiągnięcia tego celu.

System eCall po wypadku automatycznie połączy się z numerem 112, aby zaalarmować służby ratownicze. To umożliwi natychmiastową reakcję i pomoże w ratowaniu życia i zdrowia uczestników wypadku. Informacje będą przesyłane, kiedy uruchomi się czujnik poduszek powietrznych. Będzie też nawiązywane połączenie głosowe, aby nie wysyłać ratowników w przypadku niegroźnych stłuczek i kolizji.

Europosłowie wzmocnili klauzulę o ochronie danych, co wyklucza m.in. śledzenie pojazdu zanim dojdzie do wypadku. Zgodnie z nowymi przepisami, system poda służbom tylko podstawowe dane, takie jak typ pojazdu i stosowane w nim paliwo, dokładną godzinę i miejsce, gdzie doszło do wypadku oraz liczbę pasażerów.

Przepisy stanowią, że dane zgromadzone przez centra eCall nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody osoby zainteresowanej. Technologia eCall umożliwia też pełne i trwałe usunięcie zebranych danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych w systemie będą musiały być zawarte w instrukcji pojazdu oraz dostępne online.

Niektórzy producenci aut już oferują usługi typu eCall świadczone przez prywatnych operatorów. Europosłowie dopuścili współistnienie dwóch systemów, tj. publicznego i prywatnego, ale warunkiem dla wdrożenie prywatnego systemu usług ratowniczych jest pełny dostęp i możliwość swobodnego wyboru przez kierowców opcji sytemu publicznego.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązki dla producentów samochodów. System będzie instalowany we wszystkich nowych aut osobowych oraz lekkich pojazdach dostawczych. Szacuje się, że podniesie to cenę samochodów o kilkadziesiąt euro, ale im bardziej będzie rozpowszechniony, tym ten koszt będzie mniejszy. W ciągu trzech lat, do 2021 roku, Komisja Europejska ma sprawdzić, czy eCall powinien być wprowadzony również w autobusach, autokarach i ciężarówkach.

Odrębne regulacje, które weszły w życie z końcem czerwca 2014 roku, zobowiązały państwa członkowskie do stworzenia odpowiedniej infrastruktury do obsługi zgłoszeń eCall w całej UE do 1 października 2017 roku.
 
Głosowanie w Parlamencie Europejskim zakończyło procedurę legislacyjną w UE. Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Źródło: Parlament Europejski
Tł. Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.