press 005Aż 330 osób wzięło udział w VIII Kongresie Mobilności Aktywnej, który w dniach 26 i 27 września odbył się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Jest to jedna z większych imprez poświęconych niezmotoryzowanej mobilności w Europie Środkowej.

- Dwie kluczowe liczby związane z tematem komunikacji rowerowej w Gdańsku to dwa i sześć. Dla dwóch procent mieszkańców rower był najczęściej wybieranym środkiem transportu, gdy zaczynaliśmy promować komunikację rowerową, natomiast 6 procent osób poruszających się na rowerach to wynik kilkuletniej wytężonej pracy – mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej, otwierając Kongres.

Dominowała tematyka rowerowa, ale to właśnie ten sposób przemieszczania się ma największą dynamikę wzrostu w polskich miastach. O tym, że rower jest nowoczesnym środkiem transportu, a przestrzeń miejską należy tworzyć tak, aby zachęcała do jazdy rowerem, przekonywał Mikael Colville-Andersen. Według niego i według większości mieszkańców Kopenhagi, rower to po prostu racjonalny i praktyczny środek poruszania się we współczesnej dżungli miejskiej, w której na samochody po prostu nie ma już miejsca.

- Jeżeli Detroit, miasto zbudowane na potędze motoryzacji, chce odrodzić się jako miasto rowerowe, to jesteśmy we właściwym sektorze businessu. Mamy zapewnioną pracę na wiele lat – mówił Colville-Andersen, założyciel firmy Copenhagenize Design Company, świadczącej usługi konsultingowe dla miast, które chcą stać się bardziej rowerowe.

press 014Tradycyjnie już, częścią Kongresu był studyjny przejazd rowerowy. W tym roku organizatorzy przygotowali nie lada gratkę – możliwość przejazdu rowerami przez Tunel pod Martwą Wisłą przy akompaniamencie Wagnera.

Blaz Lokar z organizacji pozarządowej ZaMestoPoDveh (pol. ZaMiastonaDwóch) opowiedział o wpływie, jaki na rozwój stolicy Słowenii miało wyłączenie poszczególnych ulic z ruchu samochodowego. Metodą małych kroków ulice Lublany zaroiły się od rowerzystów i pieszych.

Dzięki prezentacjom Merta Yaygela i Mustafy Karakusa poznano ogromne aspiracje tureckiej metropolii – Izmiru.

Jako że Kongres poświęcony jest niezmotoryzowanym formom mobilności, wspaniale odnalazła się na nim Petra Jens, opowiadając o niezwykłej dbałości o warunki ruchu pieszego w Wiedniu. Prezentację o logistyce dostaw do centrum miasta przedstawił Carlo Andriolo z włoskiej Vicenzy. Gdańsk szczególnie uważnie przygląda się Vicenzie, tym bardziej, że obydwa miasta realizują projekt SOLEZ, którego celem jest m.in. wymiana dobrych praktyk.

Podczas warsztatów projektowania przestrzeni publicznych powstały interesujące koncepcje zagospodarowania Targu Drzewnego i placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu. Z kolei Daniel Chojnacki z Wrocławia, dzielił się doświadczeniami w zakresie zwracania przestrzeni publicznych pieszym i rowerzystom.

Pod oryginalnie brzmiącym tytułem „Kolizja transportowych subświatów (w oceanie plemiennych wartości), prof. Tomasz Szlendak wejrzał w głąb umysłów kierowców, pieszych i rowerzystów. Trzeba przyznać, że nie zawsze są to umysły przepełnione pokojem i chęcią współpracy, ale nadzieja na zakończenie wojny między nimi jednak istnieje. Z kolei dr Krzysztof Stachura dzielił się refleksjami na temat społecznych aspektów mobilności.

Jeden z paneli poświęcono kampaniom społecznym promującym komunikację rowerową – kierowanej do dorosłych Rowerem do pracy – European Cycling Challenge oraz adresowanemu do najmłodszych Rowerowemu Majowi. W debatach na ich temat doświadczeniami dzielili się zarówno uczestnicy jak i koordynatorzy.

Przyszłość mobilności w miastach należy też do transportu zautomatyzowanego. Prezentację na ten temat przedstawił Piotr Smolnicki. Wizja autobusów bez kierowców staje się coraz bardziej realna, a testy w przestrzeni miejskiej w ramach projektu SOHJOA Baltic przeprowadzi Gdańsk. Z pewnością będzie również coraz więcej rowerów wspomaganych elektrycznie, które okazują się bardzo użyteczne w pagórkowatych miastach, takich jak Gdańsk.

Gdańsk dużą wagę przywiązuje do wspierania inwestycji i zarządzania mobilnością poprzez dane liczbowe. Remigiusz Kitliński, pełnomocnik prezydenta ds. komunikacji rowerowej, przedstawił wnioski z gdańskich badań ruchu oraz zdradził, jak miasto wykorzystuje te dane.

W programie kongresu nie mogło zabraknąć tematu roweru publicznego. System świetnie działający w Warszawie, zaprezentował Marcin Czajkowski, a inwestycję planowaną w obszarze metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, zapowiedział Krzysztof Perycz-Szczepański. Być może następny przejazd rowerowy w ramach Kongresu będzie można odbyć na rowerze metropolitalnym? Jeśli nie następny, to dziesiąty – jubileuszowy.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.