edroga559Na kujawsko-pomorskich drogach wojewódzkich trwa budowa elektronicznego systemu ewidencji. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy realizuje inwestycję dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Budowa nowego systemu kosztuje 10 mln złotych.

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania drogami województwa kujawsko-pomorskiego. Polega na wdrożeniu nowoczesnych systemów teleinformatycznych, wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz użytkownicy dróg zyskają lepszą dostępność do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków komunikacyjnych.

W newralgicznych punktach zostanie zainstalowanych ponad 40 kamer. Mają one pokazywać aktualną sytuację na drogach na ważnych skrzyżowaniach lub podjazdach. W regionie zaplanowano także instalację kolejnych 9 stacji meteorologicznych. Dostęp do tych informacji za pośrednictwem strony internetowej będą mieli także kierowcy.

Przy drogach zostały już zainstalowane bramownice, na których montowane będą kamery i stacje meteorologiczne. Na trasie pomiędzy Cierpicami i Służewem na drodze wojewódzkiej nr 250 pojawią się w sumie 4 tablice VMS (zmiennej treści), które będą informować kierowców o ewentualnych zagrożeniach, zmianach w organizacji ruchu oraz pogodzie. Tablice pojawią się tam ze względu na częste tymczasowe zamknięcia drogi w czasie ćwiczeń artyleryjskich na pobliskim poligonie. Wówczas droga jest nieprzejezdna, a kierowcy kierowani są na alternatywną  trasę.

Zmieniła się też kontrola zimowego utrzymania dróg. Zakupiono 80 nowych nadajników GPS oraz czujników posypu i płużenia (czujników pługa). Dodatkowo część pojazdów wyposażana jest w wideorejestratory. Pozwoli to na bardzo szybkie i precyzyjne określanie stanu drogi oraz warunków przejezdności.

Nowy system oznacza zmiany w zarządzaniu drogami. Na serwerach dostępne będą wszystkie informacje o stanie prawnym dróg wojewódzkich, aktualnych zajęciach pasa drogowego, objazdach, stanie nawierzchni, stanie obiektów mostowych, wszystkich bieżących pracach utrzymaniowych, organizacji ruchu, wykonanych wcześniej modernizacjach i remontach. Drogomistrzowie, dzięki mobilnym urządzeniom do pracy w terenie, gdy tylko zauważą usterkę lub zagrożenie, wprowadzą ją do systemu. Kierowcy będą mogli skorzystać z interaktywnych map o stanie nawierzchni, wypadkach wpływających na przejezdność drogi oraz innych zagrożeniach, na przykład rozlanym oleju i uszkodzonej nawierzchni.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.