DSC04232Do końca tego roku na ulice Krakowa wyjedzie ok. 40 samochodów elektrycznych i uruchomionych zostanie 20 stacji umożliwiających ładowanie tych pojazdów. W kolejnych latach, zarówno pojazdy, jak i stacje do ich ładowania będą sukcesywnie rozbudowywane.

Sieć stacji obejmować będzie lokalizacje o dużym skupieniu usług, jak np. galerie handlowe, centra biurowe lub pełniących istotną rolę w systemie komunikacji zbiorowej – węzły przesiadkowe.

Funkcjonowanie systemu stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz systemu car-sharing wymaga wdrożenia aplikacji oraz systemu rozliczeń i poboru opłat. Wspomniana aplikacja umożliwiająca użytkownikowi komunikację i korzystanie z systemu będzie również źródłem informacji niezbędnych dla użytkowników pod względem dostępności pojazdów czy danych nt. stacji ładowania.

Kraków, w oparciu o zawarte porozumienie, uczestniczy w procesie uruchomienia systemu, począwszy od harmonogramu wdrożenia usługi na terenie miasta, poprzez wybór miejsc, w których zlokalizowane będą stacje do ładowania, a skończywszy na współpracy przy opracowywaniu zasad udostępniania stacji do ładowania czy pojazdów. Dzięki takim działaniom miasto pełni funkcję koordynatora dla firm, które angażują się w rozwój smart city, teraz i w przyszłości. Samo nie ponosi kosztów tej działalności.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.