W latach 2001-2012 w wyniku kolizji drogowych w UE zginęło około 240 tysięcy pasażerów. W tym czasie nastąpił spadek liczby tych zgonów o około 55 proc. (z 27700 w 2001 roku do 12345 w 2012). W ciągu ostatniej dekady pasażerowie samochodów bardziej niż inni użytkownicy dróg skorzystali z wdrażanych środków bezpieczeństwa.

 

Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę jak wiele ze środków bezpieczeństwa właśnie zostało skierowanych do użytkowników samochodów, w tym restrykcyjne przepisy dotyczące zapinania pasów, przewożenia dzieci itp., jak również technologie chroniącej pasażerów w pojazdach oraz, w mniejszym stopniu, doskonalsza infrastruktura drogowa. Do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przyczynia się także coraz większa liczba pojazdów, które mają 5-gwiazdkowe oceny w rankingu Euro NCAP oraz elektroniczny program stabilizacji (ESP). Mimo wszystko kierowcy i pasażerowie stanowili prawie połowę (48 proc.) wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2010-2012.

Najbardziej zagrożoną grupą są mężczyźni kierowcy. Stanowią aż 56 proc. zabitych w wypadkach. 17 proc. to mężczyźni pasażerowie, 14 proc. – kobiety pasażerki i 13 proc. – kobiety kierowcy. Około połowa mężczyzn była w wieku od 15 do 35 lat (dane z 2012 roku).

W większości krajów odsetek użytkowników samochodów korzystających z pasów bezpieczeństwa był wyraźnie wyższy w 2012 roku niż np. w 2005. ETSC szacuje, że w 2012 roku pasy uratowały przed śmiercią około 8600 osób. Kolejnym 900 zgonom można byłoby dzięki nim zapobiec.

W 2012 roku można było uniknąć też 1300 ofiar śmiertelnych, gdyby średnią prędkość na drogach zmniejszyć o 1 km/h, lub kolejnych 5600 osób uratować eliminując z dróg pijanych kierowców.

Liczba dzieci w wieku do 14 lat, które zginęły w samochodach w całej UE w latach 2010-2012, to około 4 na milion mieszkańców (wskaźnik waha się od mniej niż 1 do ponad 8 w zależności od kraju). Bardzo ważne w zapobieganiu takim zgonom jest prawidłowy montaż i korzystanie z fotelików do przewożenia najmłodszych pasażerów.

W raporcie ETSC „Ranking EU Progress on Car Occupant Safety” przedstawiono też podstawowe zalecenia dla państw członkowskich dotyczące dalszej poprawy bezpieczeństwa pasażerów:

- stosowanie najlepszych praktyk w zakresie egzekwowania prawa, w szczególności dotyczącego przekraczania dozwolonej prędkości, jazdy pod wpływem alkoholu, korzystania z pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci;

- wprowadzenie odpowiedzialności właściciela pojazdu, zamiast odpowiedzialności kierowcy, w celu ułatwienia egzekwowania prawa dotyczącego łamania ograniczeń prędkości;

- stosowanie blokad antyalkoholowych w programach rehabilitacyjnych dla kierowców, którzy popełnili poważne przestępstwa w ruchu drogowym oraz recydywistów;

- poprawa systemów kształcenia początkujących kierowców;

- wdrożenie dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa infrastruktury na wszystkich głównych drogach.

Nie zapomniano też o zaleceniach dla instytucji unijnych dotyczących:

- homologacji testów zderzeniowych Euro NCAP;

- rozszerzenia obowiązku montażu dźwiękowych i wizualnych przypomnień o zapięciu pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach w samochodach;

- szerszego stosowania blokad antyalkoholowych dla zawodowych kierowców;

- szybszego wprowadzenia ISA (Intelligent Speed Assistance);

- rozszerzenia instrumentów dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa infrastruktury na wszystkie drogi, w tym miejskie i lokalne;

- aktualizacji zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie środków wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach przeglądu przewidzianego w 2016 roku;

- zapewnienia większej spójności egzekwowania przepisów ruchu drogowego przez państwa członkowskie dzięki porównywalnym metodom  i praktykom.    

IH

Źródło: ETSC

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.