MG 2948Ulica Teatralna w centrum Katowic na jeden dzień zmieni swój charakter i stanie się „Małą Strefą Kultury”. Zmiana ma pokazać mieszkańcom, jak Teatralna mogłaby wyglądać, gdyby ograniczono w tym miejscu ruch i parkowanie samochodów.

 

Wydarzeniem o nazwie „Woonerf na ulicy Teatralnej” Urząd Miasta we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach 16 września chce rozpocząć Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Teatralna to jedna z przecznic Rynku. Na krótkim odcinku mieszczą się tu aż trzy instytucje kultury: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza i Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Biorąc to pod uwagę, Regionalny Instytut Kultury zwrócił się do prezydenta Marcina Krupy z pomysłem stworzenia w tym miejscu podwórca miejskiego, miejsca przyjaznego mieszkańcom. Wykreowania nowej przestrzeni publicznej, silnej kulturą i atrakcyjnej dla mieszkańców – „Małej Strefy Kultury”.

- W naszym zamyśle możliwe jest przekształcenie części ulicy Teatralnej dochodzącej do Rynku w obszar zrównoważonej mobilności, gdzie - poprzez wdrożenie specjalnej formy projektowej - ograniczony ruch kołowy podporządkowany jest funkcjom mieszkalnym i rekreacyjnym - ocenia Adam Pastuch, dyrektor RIK.

Kanapa konsultacyjna dla mieszkańców

RIK, w porozumieniu z Urzędem Miasta, przeprowadził już wstępne rozmowy z mieszkańcami, zapytał też o zdanie przedstawicieli instytucji i lokali z ulicy Teatralnej. Kolejnym krokiem będzie przetestowanie rozwiązania „na żywo”.

- Chcemy zapytać wszystkich użytkowników ulicy o zdanie. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwiązanie prototypowe: na jeden dzień ograniczymy ruch i możliwość parkowania na ulicy Teatralnej. Wprowadzimy też meble miejskie i więcej zieleni - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

RIK, we współpracy z lokalnymi podmiotami, w tym Szkołą Muzyczną i Teatrem Śląskim, przygotował całodniowy program. Tego dnia posłuchamy tu muzyki, wypijemy kawę w kawiarnianym ogródku czy naprawimy rower. Na ulicy stanie też kanapa, na której będzie można usiąść i opowiedzieć o swoich wrażeniach. To wstęp do pogłębionych konsultacji, na które Urząd Miasta wspólne z RIK zaprosi wszystkich zainteresowanych.

Zmiana organizacji ruchu: nowe znaki
W niedzielę, 16 września, na fragmencie ulicy od Rynku do progu zwalniającego za Szkołą Muzyczną, będzie obowiązywał znak „Strefa zamieszkania”. To oznacza konieczność zastosowania się do szczególnych zasad ruchu dotyczących m.in. pierwszeństwa pieszych przed pojazdami i ograniczenia prędkości do 20 km/h. Ponadto, dla ograniczenia ruchu pojazdów na tym fragmencie, planowane jest wprowadzenie znaku „zakaz ruchu” z tabliczkami o treści „Nie dotyczy dojazdu do posesji” oraz „Nie dotyczy rowerów”.

Część znaków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, została ustawiona na ulicy z 5–dniowym wyprzedzeniem. Żeby ograniczyć parkowanie pojazdów konieczne było zastosowanie zakazu zatrzymywania się z tabliczką „odholowanie pojazdu na koszt właściciela” i datą obowiązywania: 16 września.

Program wydarzenia:

• PLENEROWA CZYTELNIA I KSIĘGARNIA – stoisko z wydawnictwami Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, gdzie będzie można bezpłatnie zdobyć wybrane egzemplarze. W czytelni aktorzy Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach będą czytali „Dracha” Szczepana Twardocha. To tutaj będzie można również przysiąść z książką i w przyjaznym otoczeniu skupić się na lekturze.
• KONCERTY UNPLUGGED – spokojne granie na rampie Teatru Śląskiego, wystąpią: Krzysztof Kulbicki, uczniowie Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza.
• OGRÓDEK KAWIARNIANY – przy ulicy Teatralnej rozstawiony zostanie ogródek Kawiarni Fotograficznej, gdzie będzie można napić się aromatycznej kawy lub herbaty, zjeść pyszne ciasto i wspólnie porozmawiać.
• SERWIS ROWEROWY – bezpłatny serwis rowerowy dla każdego.
• SPONTANICZNY OGRÓD SPOŁECZNY – wspólne sadzenie roślin i ziół, które później będą ustawione przy ulicy Teatralnej i z których każdy będzie mógł skorzystać.
• GRY ULICZNE Z DAWNYCH LAT – animacje dla dzieci i dorosłych, podczas których będzie można zagrać w dawne gry uliczne i nauczyć się paru sztuczek.
• WYSTAWA „SYMBOLE CZASU” – udostępniona będzie wystawa fotografii śląskiego artysty, Zbigniewa Sawicza, której wernisaż odbył się 7 września. Wystawa znajduje się w przestrzeni Kawiarni Fotograficznej w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury.
• OGRÓDKI DZIAŁKOWE – PREZENTACJA – w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w sklepiku (na prawo przy wejściu głównym) będzie można posłuchać opowieści Michała Janusińskiego o dziedzictwie ogródków działkowych. Opowieści wzbogacone zostaną prezentacją autorskich fotografii.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.