chodnikWrocław przygotowuje się do organizacji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który trwa od 16 do 22 września. W tym roku odbędzie się już 18. edycja tego wydarzenia.

 

Jednym z najbardziej rozpoznawalnym wydarzeń całej kampanii jest Dzień bez Samochodu, przypadający na 22 września (niedziela). Hasłem tegorocznego ETZT na całym kontynencie jest „Chodź z nami!”, a we Wrocławiu podkreślane są jego dwa aspekty. Jednym jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w ruchu miejskim, drugim zaś uczestnictwo w życiu miasta osób z niepełnosprawnościami, które ciągle muszą mierzyć się z różnego rodzaju barierami.

– Wrocław od kilku lat wdraża zasady zrównoważonego rozwoju. Dbamy o to, aby w sposób spójny i przyjazny dla mieszkańców kształtować nowe przestrzenie lub adoptować już istniejące – wyjaśnia Tomasz Stefanicki z Departamentu Transportu i Infrastruktury Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Jednym z kluczowych elementów zrównoważonego systemu miejskiego jest mobilność mieszkańców. Zrównoważony transport obejmuje każde przemieszczenie się człowieka, niezależnie od tego, czy porusza się pieszo, czy jedzie hulajnogą, rowerem, komunikacją miejską lub samochodem. Ważne, aby brać pod uwagę środowisko i przestrzeń, które dają nam możliwości, ale też stawiają ograniczenia.

Miasto wspiera alternatywne formy transportu
Dziś do Wrocławia każdej doby wjeżdża 240 tys. aut, aby móc sprawnie poruszać się po mieście, należy zatem wspierać różne alternatywne formy transportu. Istotne jest jednak to, aby poprawa warunków przemieszczania się cieszyła się poparciem społecznym, a to wbrew pozorom nie jest łatwe. To, co w dłuższej perspektywie jest dobre dla wszystkich „tu i teraz”, dla części z nas wiąże się ze zmianą przyzwyczajeń, i to jest najtrudniejsze.

Ingerowanie w nasze codzienne zwyczaje przyjmujemy z wrogością, dlatego potrzebne są inicjatywy, pozwalające rozmawiać o naszych celach i o tym, jak możemy je osiągnąć. Całe szczęście nie jesteśmy w tym osamotnieni, dlatego nasz udział w europejskim wydarzeniu jest również formą rozpowszechnienia prowadzonych zmian oraz promocją przyjaznych dla otoczenia form mobilności, które są już dzisiaj dostępne dla mieszkańców.

W wielu europejskich miastach podczas ETZT ważna ulica lub plac jest wyłączany z ruchu samochodowego na rzecz pieszych, rowerzystów oraz pasażerów komunikacji zbiorowej; we Wrocławiu w ostatnich latach były to kolejno most Uniwersytecki (2015) oraz ulice: Kazimierza Wielkiego (2016), Krupnicza (2017) i Ruska (2018).

- W tym roku wybór Wrocławia padł na plac Kościuszki z fragmentem ulicy Świdnickiej, które niebawem czekają znaczące przemiany – na rok 2020 zaplanowana jest tutaj budowa przystanków wiedeńskich – zapowiada Tomasz Stefanicki. – Zdecydowaliśmy się na pl. Kościuszki oraz ul. Świdnicką, ponieważ Wrocław podejmuje także problematykę traktowania ulic i placów miejskich jako miejsc rozwoju aktywności społecznej, kulturalnej, gospodarczej, a nie wyłącznie jako szlaków transportowych – wyjaśnia Tomasz Stefanicki.

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.