1280x540Jak co roku w trzecim tygodniu września trwa kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2018. W dniach 16-22 września władze samorządowe oraz inne zaangażowane podmioty w całej Europie, a także na świecie, wprowadzają i promują zrównoważone alternatywy transportowe, takie jak transport publiczny, rower czy ruch pieszy. Zwieńczeniem Tygodnia jest Dzień bez Samochodu, przypadający na 22 września.

 

Jeszcze przed rozpoczęciem ETZT swoje działania na stronie kampanii zarejestrowała rekordowa liczba 131 miast i gmin z Polski!

W 2018 roku ETZT odbywa się pod hasłem „Przesiadaj się i jedź!”, związanym z tematem przewodnim kampanii, czyli „multimodalnością”. Multimodalność w praktycznym ujęciu oznacza wykorzystanie i łączenie różnych rodzajów transportu w podróżach miejskich, zarówno w odniesieniu do pasażerów, jak i towarów. Organizatorzy wydarzeń odbywających się w trakcie całego tygodnia starają się zachęcić ludzi do wypróbowania dostępnych w miastach rozwiązań mobilnościowych oraz poddania pod rozwagę powszechnego przekonania, że prywatne samochody osobowe są jedynym właściwym środkiem transportu.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.