dzielmy sie mobilnosciaKomisja Europejska rozpoczyna kluczową kampanię na rzecz mobilności i transportu, która trwać będzie od 16 do 22 września. Ponad 2 tysiące miast z całej Europy zorganizuje w tym czasie konferencje, warsztaty, rajdy i inne tego typu wydarzenia, które mają zachęcić mieszkańców do skorzystania z innych niż samochód środków transportu. Temat kampanii to "Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna".

Jednocześnie KE zaprosiła do składania wniosków w konkursie na najlepszy plan zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). W tym przypadku tematem również jest dzielenie się mobilnością. Ponadto, miasta, które przygotują najciekawszy program kampanii, mogą ubiegać się o nagrodę Europejskiego Tygodnia Mobilności.

- Wspólne korzystanie ze środków transportu to inteligentny i innowacyjny model, który umożliwi zmniejszenie liczby pojazdów na drogach. Każdy pojazd w systemie car-sharing może zastąpić do 15 prywatnych samochodów. Ale nie chodzi tylko o samchody. Jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju systemów rowerów miejskich w całej UE. Musimy sprawić, aby przyszłość mobilności w miastach była zarówno wspólna, jak i zrównoważona - powiedziała Violeta Bulc, komisarz ds. transportu KE.

Europa jest liderem w kwestii współdzielonych form transportu - rowerów i samochodów. W 2015 roku wartość transakcji na tym rynku oszacowano na ponad 5 mld euro, a przewiduje się, że 2025 roku przekroczy ona 100 mld euro. Dzielenie się środkami transportu to nie tylko kwestia oszczędności, ale przede wszystkim wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, jednego z głównych celów unijnej polityki.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu zakończy się 22 września, w Dniu bez Samochodu.

Źródło: mobilityweek.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.