bus 2069419 960 720Komunikacja i transport – wyzwania regionalne i krajowe, to temat pierwszego panelu, który odbył się w pawilonie małopolskim podczas drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

- Każdy z nas codziennie dojeżdża do pracy czy szkoły, korzystając z komunikacji zbiorowej czy własnego auta. Wszystkim zależy na tym, by sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie dotrzeć do celu. Dlatego też nieustannie dbamy o to, by rozwój infrastruktury obejmował nie tylko drogi wojewódzkie, ale także powiatowe i gminne. Stawiamy także na rozwój kolei. Widzimy, że mieszkańcy chętnie przesiadają się do pociągów, bo to właśnie koleją, przyjemnie, komfortowo i w krótkim czasie są w stanie dotrzeć do celu podróży – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

- Małopolska otrzymała 300 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych, wartość dofinansowanych projektów wynosi 500 mln zł. To środki finansowe, które są niezbędne do budowy nowoczesnych i bezpiecznych dróg, rozwoju infrastruktury i komunikacji w województwie małopolskim - podkreślił Tomasz Tomala przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

Samorząd Województwa Małopolskiego od lat dba o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

- Niedawno przekazaliśmy środki finansowe gminom i powiatom na doświetlenie przejść dla pieszych. Na ten cel przeznaczyliśmy 1,5 mln zł. Dzięki temu powstanie 200 bezpiecznych przejść dla pieszych. Warto podkreślić, że współpracujemy z policją i innymi jednostkami dbającymi o bezpieczeństwo. Razem tworzymy mocny, stabilny i bezpieczny łańcuch, w którym nie może być słabego ogniwa - zaznaczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Jednym z głównych zadań samorządu jest stworzenie dla mieszkańców i turystów, kompleksowych i powszechnie dostępnych usług kolejowych. Transport kolejowy powinien stać się filarem całego systemu publicznego transportu zbiorowego w regionie i temu założeniu podporządkowana jest cała polityka transportowa Małopolski. Wzrastający rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej sprawia, że bezrobocie w naszym regionie znacząco maleje.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.