bus 17158 1280Dziś (19 stycznia) rozpoczęły się ferie zimowe w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim oraz zachodniopomorskim.

W związku z tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zachęca rodziców do kontrolowania stanu autobusów wożących dzieci. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, aby uzyskać dostęp do podstawowych informacji.

Dzięki e-usłudze można sprawdzić m.in. czy autobus lub autokar ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz aktualne badanie techniczne. Wyświetli się również komunikat informujący, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony. Usługa nie zastąpi jednak kontroli przeprowadzanej przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego. Jeśli więc stan techniczny pojazdu lub kondycja kierowcy, po sprawdzeniu podstawowych danych, nadal budzą wątpliwości, należy poprosić służby o szczegółową kontrolę.

Od początku działania usługi "Bezpieczny Autobus", czyli od około pół roku, skorzystało z niej 89 tys. użytkowników. Sprawdzono 126 tys. busów, autobusów i autokarów, czyli zdecydowaną większość tych, które są zarejestrowane.

Z uwagi na zimowe wyjazdy, wzmożonego ruchu na drogach spodziewa się GDDKiA, która obiecuje, że na trasach objętych elektronicznym systemem poboru opłat viaTOLL obsługa podróżujących zostanie odpowiednio zoptymalizowana. Na autostradach A1, A2 i A4 operatorzy będą np. zwiększać liczbę obsługujących kierowców inkasentów oraz uruchamiać dodatkowe bramki.

Źródło: MSW, GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.