autos 182795 960 720Rok 2019 był trzecim, w którym w lipcu i sierpniu przy gdańskich plażach funkcjonowały parkingi nadmorskie. Po zakończeniu wakacji podsumowano ich tegoroczną działalność.

 

Nowości w funkcjonowaniu parkingów nadmorskich w 2019 roku
W 2019 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni obsługiwał trzy parkingi zlokalizowane w pobliżu gdańskich kąpielisk. Były to parkingi w Brzeźnie przy ul. Czarny Dwór (340 miejsc postojowych), w Jelitkowie przy ul. Błękitnej (220 miejsc) oraz przy ul. Kaplicznej (60 miejsc). W tym roku, w odróżnieniu od lat 2017 i 2018, parking nadmorski przy ul. Nowotnej na Stogach nie znajdował się pod opieką GZDiZ. Miał on charakter parkingu społecznie odpowiedzialnego i był obsługiwany przez podopiecznych Fundacji Społecznie Bezpieczni. Zysk, który został wypracowany przez parking na Stogach będzie przeznaczony na wyposażenie schroniska dla bezdomnych w Gdańsku.

Drugą nowością w 2019 roku była wysokość opłaty za postój pojazdu na parkingu. Zamiast 5 zł, jak było w dwóch poprzednich latach, w tym roku kierowcy za pozostawienie swojego samochodu na jednym z parkingów płacili 10 zł.

Mniej pojazdów niż w latach poprzednich
Ze względu na większą liczbę miejsc parkingowych, a także dużą popularność kąpieliska w Brzeźnie, kierowcy, podobnie jak w ubiegłych latach, najczęściej wybierali parking przy ul. Czarny Dwór.

Kapryśna pogoda w tegoroczne wakacje sprawiła, że w lipcu i sierpniu liczba kierowców, którzy zdecydowali się skorzystać z parkingów nadmorskich spadła w stosunku do lat ubiegłych. Biorąc pod uwagę tylko parking w Brzeźnie oraz dwa parkingi w Jelitkowie w 2019 roku pojazdów pozostawionych na parkingach nadmorskich było ponad 6500 mniej.

W weekendy wyższa frekwencja
Mimo mało sprzyjającej plażowaniu aury nie brakowało w Gdańsku dni, kiedy można było bez problemów zażywać kąpieli słonecznych, czy przespacerować się nadmorskimi deptakami. Przełożyło się to również na „frekwencję” aut na parkingach nadmorskich, przede wszystkim w weekendy. W lipcu najwięcej pojazdów zaparkowano w niedzielę 14 lipca. Tego dnia odnotowano postój 1143 samochodów. Z kolei największa liczba pojazdów na parkingach nadmorskich w sierpniu przypadła na niedzielę 25 sierpnia. Było to 1158 aut.

Dochody większe niż koszty
Jeśli chodzi o finansową stronę parkingów nadmorskich to dochód z ich funkcjonowania w 2019 roku wyniósł 301 980 zł. Koszty ich obsługi, na które składają się wynagrodzenia pracowników, energia elektryczna, serwis kas fiskalnych, konwój gotówki, monitoring, a także sprzątanie terenu parkingów i obsługę toalet przenośnych wyniosły w tym roku w granicach 50% przychodów.

Statystyki wskazują także, że kierowcy zdecydowanie częściej za postój swojego samochodu płacili gotówką. Wpłaty dokonywane za pomocą kart stanowiły w 2019 roku mniej niż 13% wszystkich płatności. Nadwyżka finansowa za działalność parkingów nadmorskich może zostać przeznaczona na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.