Z europejskiego kosmodromu w Kourou (Gujana Francuska) 22 sierpnia br. wystrzelono rakietę z dwiema satelitami systemu nawigacji Galileo. To kolejne urządzenia tego projektu. Obecnie jest już ich sześć. Docelowo Komisja Europejska przewiduje funkcjonowanie w sieci Galileo trzydziestu satelit, w tym sześciu zapasowych. Ich pełne rozmieszczenie na orbicie ziemskiej ma nastąpić jeszcze przed końcem tej dekady lat. Nasz kontynent będzie więc miał zapewniony autonomiczny dostęp do przestrzeni kosmicznej, a z usług bazujących na europejskich satelitach skorzystamy już na przełomie 2014 i 2015 roku.

 

Obecnie sygnały pozycjonowania i pomiaru czasu z systemu nawigacji satelitarnej są wykorzystywane w wielu istotnych obszarach gospodarki, między innymi służą do synchronizacji sieci energetycznej, do obsługi handlu elektronicznego czy łączności komórkowej. Z systemów pozycjonowania satelitarnego w szerokim zakresie korzysta transport. Z tymi systemami wiązane są nadzieje na dalsze usprawnienie transportu i podniesienie jego efektywności. Na przykład systemy oparte na sygnale z satelity wykorzystywane są do planowania tras podróży i zarządzania bezpieczeństwem transportów drogami, szlakami morskimi i powietrznymi. Na pracy tych systemów opierają się nawigacje samochodowe czy programy ratownicze umożliwiające szybkie podjęcie akcji. Zastosowania nawigacji satelitarnej są obecnie liczne i zróżnicowane. Odgrywają one kluczowe role zarówno w biznesie, jak i w codziennym życiu zwykłych obywateli i całych społeczności.  

Galileo to pionierski program technologiczny Unii Europejskiej. W jego efekcie powstanie globalny system nawigacji satelitarnej pozostający pod europejską kontrolą cywilną. Jest on odpowiednikiem amerykańskiego GPS i rosyjskiego GLONASS. Będzie z tymi systemami współpracował. Sygnały Galileo mają jednak zapewnić precyzyjniejszą lokalizację i o większym zasięgu. Satelity Galileo będą bowiem umieszczone pod innym kątem niż te systemu GPS.

Niestety, w realizacji projektu pojawiły się pewne problemy. Obecnie wyniesione w kosmos satelity 5. i 6. znalazły się na orbicie niższej niż planowana. Rozwiązaniem problemu już zajęły się Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). - Komisja Europejska będzie uczestniczyć w przesłuchaniu z ESA, aby zrozumieć przyczyny zdarzenia oraz sprawdzić, w jakim stopniu te dwie satelity mogą być używane do programu Galilo. Pozostaję przekonany o znaczeniu strategicznym Galileo i jestem przekonany, że wdrożenie konstelacji satelitów będzie nadal zgodnie z planem – zastrzegł Ferdinando Nelli Feroci, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości.

Programy kosmiczne UE są strategiczne dla europejskiej konkurencyjności technologicznej i naukowej. Dlatego właśnie Unia Europejska postanowiła zainwestować 12 mld euro w działalność kosmiczną w latach 2014-2020. Niedawno KE zainwestowała 500 mln euro w trzy wyrzutnie Ariane 5, które wyniosą w kosmos kolejne europejskie satelity. Nowe wyrzutnie będą gotowe już w przyszłym roku. Wyniosą one jednorazowo więcej satelit, a więc równocześnie zmniejszą liczbę lotów w kosmos.

Większa precyzja danych pozycyjnych i synchronizacyjnych, jaką umożliwi Galileo, wpłynie pozytywnie na jakość wielu usług. Skorzystają na tym na przykład użytkownicy samochodowych urządzeń nawigacyjnych czy telefonów komórkowych. Z danych systemu nawigacji satelitarnej Galileo pożytki będą czerpać wszyscy korzystając z systemów bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym czy z systemów wspomagających podejmowanie działań w sytuacjach zagrożenia. Już teraz można korzystać z europejskiego systemu wspomagania satelitarnego EGNOS, który został wcześniej wdrożony  jako usługa poprzedzająca i uzupełniająca Galileo. Na przykład z EGNOS korzysta lotnictwo do pozycjonowania służącego podniesieniu bezpieczeństwa lądowania czy do zmniejszenia liczby opóźnień lotów bądź zmian trasy.

Galileo z chwilą wejścia w fazę operacyjną da impuls do tworzenia wachlarza nowych, innowacyjnych produktów i usług w różnych gałęziach przemysłu, tym samym pobudzając wzrost gospodarczy i tworząc miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów. W 2013 r. roczne obroty światowego rynku produktów i usług opartych na nawigacji satelitarnej wyceniono na 175 mld euro. Szacuje się, że do roku 2020 osiągną one poziom 237 mld euro. Mając na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego i maksymalizację spodziewanych korzyści społeczno-gospodarczych płynących z systemu, Komisja Europejska planuje uaktualnić unijny plan działania w dziedzinie zastosowań globalnego systemu nawigacji satelitarnej i zaproponować nowe środki propagujące stosowanie Galileo.

AS

Źródło: materiały KE

Wyniesione w kosmos satelity 5. i 6. noszą imiona Doresa i Milena. Są to imiona dwóch uczennic - laureatek specjalnego unijnego konkursu rysunkowego. 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.