bicycle red7 marca rozpoczęła się budowa trasy rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż al. Hallera w Gdańsku. Roboty na razie nie spowodują dużych utrudnień w ruchu.

 

Do końca września 2019 roku potrwa budowa trasy rowerowej wzdłuż al. Hallera. Inwestycja będzie prowadzona na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wczasy. Powstanie droga rowerowa o łącznej długości ok. 855 metrów z nawierzchni asfaltowej SMA. Na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wczasy nowa trasa biec będzie po wschodniej stronie ulicy. Ponadto na odcinku od ul. Nadmorski Dwór do przystanku Dworska powstanie fragment ścieżki po zachodniej stronie al. Hallera. Ścieżka będzie elementem projektu Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R-10 Gdańsk. Oprócz ścieżki wybudowane zostanie oświetlenie uliczne i przebudowane zostaną chodniki. Przetarg na budowę ścieżki wygrała firma STRABAG. Koszt inwestycji to ponad 3,2 mln złotych.

Budowa rozpocznie się w czwartek, 7 marca. Pierwsze prace będą generowały jedynie lokalne utrudnienia w ruchu pieszych i rowerzystów. Na tym etapie nie są przewidywane całościowe zamknięcia ciągów pieszych i rowerowych.

W zakresie dotyczącym budowy trasy rowerowej zamówienie jest realizowane z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: DRMG

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.