edroga565Gdańsk od lat uznawany jest za rowerową stolicę Polski. Sieć tras rowerowych w mieście zbliża się już do 600 km długości. Ale to wcale nie koniec - w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska właśnie ruszają przetargi na dwie kolejne rowerowe inwestycje.

- Pierwsza z nich to budowa przejazdów rowerowych wzdłuż Kanału Raduni. Obecnie wzdłuż kanału wykonana jest droga technologiczna, na której dopuszczony jest ruch rowerowy. Wykonanie przejazdów rowerowych jest konieczne w celu spełnienia standardów trasy rowerowej – tłumaczy Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną korekty układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Zaroślak z ul. Trakt św. Wojciecha. Zmodyfikowane zostaną również:
- przejazd przez łącznik ul. Zaroślak i Brzegi z ul. Trakt św. Wojciecha,
- przejazd i przejście przez ul. Podmiejską,
- przejazdy przez łącznik ul. Raduńskiej z Traktem św. Wojciecha,
- przejazdy przez ul. Nowiny, ul. Borkowską, ul. Ryszarda Tomczaka, ul. Św. Wojciecha i ul. Stromą

We wszystkich powyższych miejscach zmieniona zostanie istniejąca nawierzchnia. Tam, gdzie jest to wskazane, wykonana zostanie również korekta chodników.

Przetarg na wykonanie przebudowy wzdłuż Kanału Raduni został ogłoszony 2 września, zaś planowany termin zakończenia prac to 25 listopada 2016 roku.

Drugi z rowerowych przetargów DRMG ogłosiła 6 września. Dotyczy on utworzenia trasy rowerowej wzdłuż al. Hallera na odcinku od ul. Gdańskiej, do ul. Wczasy. To część projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10”.

- Droga rowerowa wzdłuż Hallera to jedna z bardziej popularnych ruchliwych arterii w naszym mieście. Obecnie jednak na wysokości ul. Gdańskiej rowerzyści muszą skręcić w kierunku Zaspy i Parku Reagana. Nowy odcinek umożliwi im bezpieczny przejazd dalej na wprost – aż do Brzeźna – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

Inwestycja obejmować będzie budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż wschodniej strony al. Hallera, jako kontynuacji istniejących dróg rowerowych po tej stronie ulicy. Dodatkowo powstanie też nowa trasa rowerowa wzdłuż zachodniej strony al. Hallera na odcinku od ul. Nadmorski Dwór do przystanku autobusowego Dworska. Oprócz budowy i przebudowy nawierzchni inwestycja obejmuje również przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, korektę geometrii skrzyżowań, montaż tzw. małej architektury i urządzenie zieleni.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 października 2016 roku.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.