chodnikJak lepiej skomunikować podróżujących we Wrzeszczu, Śródmieściu i Oliwie? W najbliższym czasie powstaną dokumentacje projektowe, na podstawie których w przyszłości powstaną udogodnienia przede wszystkim dla rowerzystów, ale również dla pieszych i samochodów. Dokumentacje te są dofinansowane z dużego projektu unijnego na lata 2014-2020.

 

– Ważne w życiu miasta jest to, aby systematycznie poprawiać komfort jego mieszkańców – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Lepsza komunikacja jest jednym z elementów, które wpływają pozytywnie na jakość codziennego życia. Wierzę, że planowane rozwiązania usprawnią komunikację w trzech ważnych punktach w mieście.

Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Dmowskiego
Pierwsza umowa dotyczy opracowania dokumentacji dla budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Dmowskiego we Wrzeszczu, na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz. Opracowanie dotyczyć będzie odcinka mierzącego 450 metrów. Umowa, która została podpisana 5 grudnia opiewa na niecałe 270 tys. złotych. Docelowe rozwiązanie opracowane przez projektanta poznamy do maja 2019 roku.

Trasa rowerowa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie
Wiosną przyszłego roku gotowa ma być także dokumentacja projektowa dla budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie, od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko. Projekt dotyczył będzie utworzenia ciągu pieszo-rowerowego od kościoła pw. Św. Elżbiety do skrzyżowania z Targiem Drzewnym. Ponadto wzdłuż ulicy Hucisko, po stronie Ratusza ma zostać wydzielony ciąg pieszo-rowerowy, który zwiększy bezpieczeństwo na tym odcinku. Koszt opracowania to ponad 163 tys. złotych.

Rozbudowa układu drogowego alei Grunwaldzkiej
Trzecia umowa, jaką zawarto dotyczy wyznaczenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Grunwaldzkiej. Na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do skrzyżowania z ul. Pomorskiej rowerzyści zyskają nową trasę. Ponadto opracowanie ma zawierać projekt przebudowy przejazdów przez skrzyżowanie z ul. Pomorską i al. Grunwaldzką. Dokumentacja będzie gotowa w maju 2019 roku. Powstanie kosztem ponad 195 tys. złotych.

Program warty ponad 41 mln złotych
Dokumentacje powstaną z wykorzystaniem środków unijnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach projektu: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”.

Wartość całego programu to ponad 41 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne wynosi ponad 26 mln złotych. Przedmiotem projektu są trasy dojazdowe dla rowerów do węzłów Gdańsk Główny i Wrzeszcz oraz do przystanków SKM/PKM wraz z wyposażeniem. Projekt obejmuje też utworzenie na terenie Gdańska parkingów rowerowych kubaturowych, na ok. 500 miejsc w lokalizacjach Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, budowę nowych wiat na przystankach autobusowych i tramwajowych. Projekt będzie realizowany etapami, jednak całość prac musi zakończyć się najpóźniej do końca 2020 roku.

Obecnie w ramach tego samego programu trwa budowa parkingu dla aut i rowerów przy stacji PKM Rębiechowo. Inwestycja przewiduje 387 naziemnych miejsc do parkowania skośnego w tym 17 miejsc dla osób niepełnosprawnych. W ramach przetargu zaplanowano również realizację niewielkiego zbiornika retencyjnego oraz - w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - montaż 25 stojaków. Roboty zakończą się w I kwartale 2019 roku.
Do listopada 2019 roku wybudowana zostanie trasa rowerowa wzdłuż al. Legionów. Realizacja przewiduje także ale budowę elementów kanalizacji deszczowej, wykonanie przebudowy zabudowy hydrantowej, przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej czy przebudowę oświetlenia. Inwestycja powstanie kosztem niemal 6 mln złotych. Wykonawcą jest firma WPRD Gravel.

Ponadto zakończono prace nad koncepcją dla budowy ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad obwodnicą do PKM Kiełpinek. Nowa ścieżka będzie mieć długość około 850 metrów i biec będzie od kładki nad Obwodnicą Trójmiasta do stacji PKM Kiełpinek. Od kładki wybudowana zostanie nowa ścieżka, która połączy się z istniejącą trasą przy samym przystanku PKM.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.