bus 690508 1920W Gdańsku powstaną kolejne węzły integracyjne, dzięki którym będzie łatwiej korzystać z komunikacji zbiorowej. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej powstaną nowe węzły przesiadkowe w Gdańsku Rębiechowie, Osowej Gdańsku Głównym i Wrzeszczu. Dla węzła Osowa podpisano właśnie umowę na wykonanie projektu.

 

- Zachęcamy gdańszczan do korzystania z komunikacji miejskiej, a także z bardziej ekologicznych sposobów przemieszczania się niż własny samochód. Rozwijamy sieć komunikacji tramwajowej, powstają nowe trasy rowerowe i związana z nimi infrastruktura. Dzięki uzyskanym z RPO pieniądzom uda poszerzyć tę ofertę o kolejne ważne elementy – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

Rębiechowo
Najbardziej posuniętym w realizacji jest węzeł w Rębiechowie, gdyż na jego budowę 2 marca w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska otwarto oferty przetargowe. Kwota jaką Miasto przeznaczyło na tę inwestycję to 9 mln zł. Najtańszą z 6 złożonych w przetargu ofert jest oferta firmy MTM S.A. z Gdyni na kwotę 9,2 mln zł. Zestawienie wszystkich ofert poniżej.

W ramach węzła przesiadkowego w Rębiechowie po południowej stronie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Rębiechowo, tuż przy drodze dojazdowej z Banina Gdańsk wybuduje nowy parking dla ok. 390 pojazdów osobowych. Na parkingu zlokalizowane będą również miejsca dla osób niepełnosprawnych, powstanie cała infrastruktura techniczna łącznie z chodnikami oraz oświetleniem.

Dodatkowo zadanie przewiduje wykonanie monitoringu parkingu oraz stojaków dla rowerów z wiatą. Te elementy wykonane będą w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że w pierwszej kolejności opracowane zostaną przez wykonawcę projekty, a dopiero po ich sporządzeniu monitoring i wiaty będą budowane. W skład inwestycji wchodzi także odwodnienie oraz budowa niewielkiego zbiornika retencyjnego. Budowa węzła w Rębiechowie powinna zakończyć się w grudniu br.

Warto nadmienić, że partner projektu - gmina Żukowo - w ramach realizacji węzła rozbuduje drogi dojazdowe (rowerowe oraz dla samochodów i transportu zbiorowego). Będą to ulice: Akacjowa (ok. 750 m), Słoneczna (ok. 2,4 km) oraz Czaple (ok. 800 m). Do nowego węzła powstaną trasy rowerowe z miejscowości Leźno, Lniska, Chwaszczyno, Banino, Pępowo. Łącznie planowana jest budowa prawie 26 km tras rowerowych.

Osowa
Dla węzła w Gdańsku Osowej w styczniu podpisana została umowa na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej. Projekt powstanie do czerwca br.

Utworzenie węzła w Osowej zostanie zrealizowane poprzez połączenie ul. Barniewickiej z ul. Letniskową, przebudowę układu pętli autobusowej i budowę parkingów przy przystanku PKM. Parkingi będą dysponować 40 miejscami dla samochodów osobowych i 100 dla rowerów. Węzeł w Osowej stworzy sprawny i funkcjonalny system obsługi transportowej w rejonie dzielnicy, a także we wschodniej części gminy Żukowo, z wykorzystaniem dostępu do linii PKM dla transportu zbiorowego, rowerów, samochodów osobowych i pieszych.

Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz
Dla węzłów integracyjnych w Gdańsku Głównym i Wrzeszczu powstaje wielobranżowe koncepcje. Umowa na wykonanie koncepcji podpisana została 5 marca z terminem zakończenia do końca lipca br.
Projekt obejmuje m.in. utworzenie na terenie Gdańska parkingów rowerowych kubaturowych, na ok. 500 miejsc w lokalizacjach Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, budowę nowych wiat na przystankach autobusowych i tramwajowych na węźle integracyjnym Gdańsk Główny, budowę naziemnego przejścia dla pieszych z dworca PKP w stronę City Forum na węźle integracyjnym Gdańsk Główny, budowę miejsc postojowych w systemie Kiss&Ride w lokalizacjach: Gdańsk Główny (10 miejsc postojowych) i Gdańsk Wrzeszcz (15 miejsc postojowych), a także zakup i montaż tablic systemu informacji pasażerskiej w obu lokalizacjach.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Miasto Gdańsk otrzymało dofinansowanie unijne na realizację przedsięwzięcia związanego z budową węzłów przesiadkowych. Łączna maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE to blisko 33 mln zł. Inwestycje związane z wykonaniem węzłów integracyjnych mają przede wszystkim na celu zachęcenie mieszkańców metropolii do korzystania z komunikacji zbiorowej, a także z ekologicznych sposobów przemieszczania się.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.