Gdańsk: komunikacja miejska na czas EURO 2012Posiadacze biletów (Combi-Ticket) na mecze odbywające się w dniach 10, 14, 18, 22 czerwca 2012 r. w Gdańsku uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów pojazdami (autobusami i tramwajami) komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku od godz. 00.00 do godz. 24.00 w dniu meczu oraz do godz. 12.00 dnia następnego – na podstawie biletu wydanego przez UEFA na EURO 2012 w Gdańsku lub oficjalnego dowodu rezerwacji.

Osoby akredytowane przez UEFA, tj. wolontariusze UEFA, personel (pracownicy) UEFA i przedstawiciele mediów związanych z turniejem, w okresie od 1 kwietnia do 15 lipca 2012 r. uprawnione są do bezpłatnych przejazdów pojazdami (autobusami i tramwajami) komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku na podstawie identyfikatora (akredytację) wydanego przez UEFA , zawierającego piktogramy autobusu i tramwaju.

Wolontariusze miejscy w okresie od 4 czerwca do 2 lipca 2012 r. uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego na podstawie identyfikatora wydanego przez Urząd Miejski w Gdańsku wraz z dowodem tożsamości.

Bezpłatne linie transportu publicznego na terenie Miasta Gdańska w czasie EURO 2012:

1. Linia kolejowa Gdańsk Główny – Gdańsk Stadion EXPO

W dniach 10, 14, 18 i 22 czerwca 2012 r., tj. w dni, w których będą rozegrane mecze, na trasie Gdańsk Główny – Gdańsk Stadion EXPO będą kursowały pociągi osobowe.

2. Specjalne linie autobusowe dedykowane

  • Lotnisko im. Lecha Wałęsy – Centrum
    Linia będzie funkcjonować w okresie od 7 czerwca do 1 lipca 2012 r.
  • Lotnisko im. Lecha Wałęsy - Stadion PGE Arena
    Linia ta będzie funkcjonować w dni meczowe tj. 10, 14, 18, 22 czerwca 2012 r. na 3-4 godziny przed meczem i 3-4 godziny po meczu.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.