IMG 0492Niedługo rozpocznie się remont kolejnych ulic: Gałczyńskiego, Obrońców Wybrzeża i Jagiellońskiej. Prace prowadzone będą w ramach programu chodnikowego. Na tegoroczną edycję programu przeznaczono blisko 18 mln złotych. Od 2014 roku wyremontowano już ponad 63 km chodników.

 

Dla poszczególnych lokalizacji realizowanych w ramach programu chodnikowego, w pierwszej kolejności pozyskiwana jest dokumentacja projektowa, a następnie, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zlecane jest prowadzenie robót. Przetargi na poszczególne ulice ogłaszane są w pakietach aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm mogła złożyć ofertę tylko na jeden obszar.

W tym roku ogłoszono już przetargi dla 19 ulic, z których 3 uzyskały pozytywny wynik i zostały rozstrzygnięte. Obecnie na etapie realizacji robót jest obecnie 15 ulic. W Śródmieściu trwa modernizacja ciągu pieszego w ul. Tartacznej, a na Chełmie modernizacja ul. Hoena. W ramach programu zmodernizowane zostaną również chodniki w ul. Sienkiewicza, Sobotki we Wrzeszczu i Słonecznikowej i Altanki. W najbliższym czasie poprawi się stan nawierzchni w ul. Czajkowskiego, Chodkiewicza i Łukosiewicza.

4 lipca podpisano umowę na modernizację ulic: Gałczyńskiego, Obrońców Wybrzeża, Jagiellońskiej. Prace remontowe zakończą się w październiku 2018r, przeznaczono na nie ponad 3,2 mln zł.

W najbliższym czasie poznamy oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla pakietu 23 kolejnych ulic: Barniewickiej, Hestii, Westy, Woźnicy, Przy Torze, Równej, Sandomierskiej, Uranowej, Karłowicza, Żelińskiego, Reymonta, Malborskiej, Wenedy, Porębskiego/Dulina, Goszczyńskiego, Zakopiańskiej, Wesołej, Tęczowej, Siennej, Sówki, Asesora, Stolnika i Za Murami. Modernizacja tych chodników planowana jest na 2019 roku.

Gdański program chodnikowy jest realizowany od 2014 roku. W latach 2014-2017 wyremontowano łącznie ponad 63 km chodników.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.