edroga233Gdańsk ma najwyższy udział ruchu rowerowego wśród największych polskich miast. Dziś prawie 6 procent podróży w mieście odbywa się rowerami, co wykazały kompleksowe badania ruchu przeprowadzone w Gdańsku wiosną tego roku.


 
Podczas kompleksowych badań ruchu zebrane zostały informacje o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Zasadniczą częścią analizy zachowań komunikacyjnych były badania ankietowe przeprowadzone na reprezentatywnej grupie ponad 10 tys. respondentów.

- Wyniki badań wskazują na skokowy wzrost udziału komunikacji rowerowej, który osiągnął poziom 6 procent. W latach 2009-2016 udział ruchu rowerowego wzrósł do 6 proc z poziomu 2 proc. Podczas gdy przez 10 wcześniejszych lat jedynie z 1 proc. do 2 procent. Gdańsk ma obecnie najwyższy udział ruchu rowerowego wśród największych polskich miast - zaznacza pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej Remigiusz Kitliński.

- Tak dynamiczny wzrost udziału komunikacji rowerowej jest efektem łączenia, prowadzonych od lat, działań inwestycyjnych ze skuteczną promocją roweru, jako codziennego środka transportu – dodaje zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. - Kompleksowe podejście do rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku obejmuje budowę wysokiej jakości tras rowerowych, zmiany w organizacji ruchu podnoszące bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników, jak Gdański Program Uspokajania Ruchu. A także bardzo wiele działań promocyjnych ze sztandarowymi, realizowanymi na masową skalę, kampaniami społecznymi promującymi codzienne korzystanie z rowerów - „Rowerowym Majem” i „Rowerem do pracy’ w ramach European Cycling Challenge.

- Komunikacja rowerowa jest najbardziej efektywną kosztowo formą transportu. W Gdańsku ma przy tym największy potencjał wzrostowy. Warto w nią inwestować – dodaje Remigiusz Kitliński.

Co o rowerowym obliczu Gdańska mówią wyniki badań:
- Gdańsk ma najwyższy udział ruchu rowerowego (6%) wśród największych polskich miast;
- w latach 2009-2016 udział ruchu rowerowego wzrósł z 2% do 6%, podczas gdy przez 10 wcześniejszych lat z 1% do 2%;
- 67% gospodarstw domowych w Gdańsku posiada przynajmniej jeden rower; to taki sam odsetek, jak w przypadku samochodów;
- gdańszczanie posiadają więcej rowerów, niż samochodów; statystyczne gospodarstwo domowe w Gdańsku posiada 1,4 roweru oraz 0,85 samochodu;
- mieszkańcy Gdańska wykonują ponad dwa razy więcej podróży na rowerach, niż w SKM i PKM razem wziętych;
- udział ruchu rowerowego w Gdańsku jest podobny jak w Paryżu, który słynie z największego w Europie systemu rowerów publicznych liczącego ponad 20 tys. pojazdów.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.