DSC01198Coraz bliżej budowy tramwaju na Nowej Warszawskiej w Gdańsku. Rozpoczęto procedurę, która niebawem umożliwi ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

 

- Południowe dzielnice Gdańska ciągle rozbudowują się. Dlatego w tych dzielnicach budujemy nowe przedszkola, szkołę oraz drogi. Od pół roku trwają prace przy budowie linii tramwajowej w ulicy Nowa Bulońska Północna. Teraz czas na Nową Warszawską. Inwestycja ta powstanie przy wsparciu funduszy unijnych dlatego rozpoczynamy przy niej prace od wysłania dokumentacji przetargowej do Centrum Unijnych Projektów Transportowych – mówi prezydent Paweł Adamowicz.

Nowa Warszawska jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części Gdańska. Dzięki niej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum. Trasa biec będzie od budowanej obecnie linii tramwajowej na Nowej Bulońskiej Północnej do al. Havla. Tramwaj będzie poruszał się na południe od obecnej ul. Warszawskiej. Nowa trasa włączy się do al. Havla na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką.

Oprócz torowiska powstanie także ścieżka rowerowa
Nowa linia tramwajowa Nowa Warszawska będzie miała długość około 2 km. Przystanki dla pasażerów zlokalizowane będą w pobliżu skrzyżowania z planowaną ul. Unruga, ulicą Piotrkowską i al. Havla. Wzdłuż torowiska będzie można także poruszać się rowerem. W ciągu ul. Nowej Warszawskiej przy torowisku zlokalizowano ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych. Dla potrzeb obsługi torowiska, powstanie także droga technologiczna.

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla, tak aby można było „wpiąć” nową linię. Skrzyżowanie z ul. Łódzką zaprojektowano jako trójwlotowe, a odcinek ul. Nowej Warszawskiej między skrzyżowaniem z al. Havla jako drogę dwujezdniową. Ponadto projekt przewiduje przebudowę liczącego ok. 200 metrów odcinka ul. Piotrkowskiej, tak aby dostosować ją do nowego układu drogowego.

Aby móc ogłosić przetarg na realizację inwestycji, najpierw dokumentacja musi zostać wysłana do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Projekt został wysłany do CUPT 16 października. Po otrzymaniu pozytywnej opinii, niezwłocznie zostanie rozpoczęta procedura przetargowa. Według założeń budowa Nowej Warszawskiej potrwa 22 miesiące od daty podpisania umowy.

Kolejny element projektu GPKM IV A
Budowa Nowej Warszawskiej jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A, który jest współfinansowany z funduszy unijnych. Z projektu GPKM IVA obecnie powstaje także Nowa Bulońska Północna. Do lipca 2019 roku powstanie nowa droga, linia tramwajowa oraz ścieżka rowerowa, która połączy istniejącą ul. Myśliwską z ul. Jabłoniową. Koszt prac to niemal 192 mln złotych.

Zostały już wykonane ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Bulońskiej. Na terenie inwestycji, od ul. Bulońskiej do wysokości budowanego wiaduktu - wykonano podbudowy pod jezdnię. Obecnie na tym odcinku trwają prace brukarskie i układanie krawężników. Od wiaduktu do ul. Kartuskiej wykonywane są nasypy. Przystąpiono również do wykonania podbudowy pod jezdnię. Od ul. Jabłoniowej przy skrzyżowaniu z ul. Kartuską prowadzone są roboty przy budowie kanalizacji deszczowej, układane są kable trakcyjne. Równolegle trwają prace ziemne związane z wykonaniem nasypu wzdłuż ul. Kartuskiej.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.