edroga614Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powołał zespół doradczy, którego zadaniem będzie rekomendowanie rozwiązań z zakresu mobilności i transportu, które zapewnią przyjazną dla mieszkańców przestrzeń publiczną.

Zespół jest organem doradczo-opiniodawczym prezydenta. Jego zadaniem będzie analizowanie rozwiązań oraz formułowanie opinii i wniosków w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu transportowego Gdańska. Dotyczyć będą one planowanych lub podejmowanych przez miasto przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, czy transportu drogą wodną. Udział w pracach zespołu jest dobrowolny i oparty na społecznej pracy jego członków.

Zaproszenie do prac w zespole przyjęli przedstawiciele instytucji, firm i stowarzyszeń działających na terenie Gdańska: Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, Gdańska Kampania Rowerowa, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, Europejska Federacja Cyklistów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej oraz BPH SA i Intel Technology Poland - firmy, które aktywnie biorą udział w kampaniach rowerowych organizowanych przez Miasto Gdańsk („Rowerem do pracy”).

- Do zespołu zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk, zależy nam bowiem na szerokiej dyskusji, by ta była wieloaspektowa, a tym samym jak najbardziej konstruktywna – podkreślał  zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. – Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Gdańska. Przed nami ostatnia już szansa na skorzystanie z unijnego wsparcia i chcemy ją, podobnie jak w ubiegłych latach, w pełni wykorzystać. Przygotowujemy projekty, które zrealizować chcemy właśnie przy wsparciu środków unijnych. Ponadto opracowujemy strategię rozwoju naszego miasta w dalszej perspektywie do roku 2030.

Podczas pierwszego spotkania zaprezentowany został Program Operacyjny Mobilność i Transport, współtworzony był przez mieszkańców Gdańska, podczas organizowanego w tym roku cyklu spotkań. – Pytaliśmy mieszkańców, jakie ich zdaniem działania należy podjąć, aby poprawić warunki dla ruchu pieszych i rowerzystów; zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego, poprawić dostępność obszarów rozwojowych i przemysłowych oraz stan infrastruktury drogowej wewnątrz miasta oraz poprawić dostępność transportową. Zastanawialiśmy się także wspólnie jakie działania zachęcić mogą mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, rowerowej, pieszej oraz łączenia tych form transportu do realizacji podróży - podkreśla Remigiusz Kitliński, kierownik Referatu Mobilności Aktywnej UMG i koordynator Programu Operacyjnego „Mobilność i transport”.

Spotkania Zespołu Doradczego ds. Mobilności i Transportu odbywać będą się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Najbliższe odbędzie się w grudniu, a poświęcone będzie m.in. planowanemu rozwojowi komunikacji tramwajowej w ramach projektu Gdańsk Południe-Wrzeszcz, integracji transportu publicznego w skali metropolii, w tym integracji taryfowej oraz zarządzaniu popytem i podażą na przestrzeń parkingową dla samochodów.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.