pesa jazz duoZmiany obowiązujących stawek, uproszczenie taryfy, wspólny bilet na komunikację miejską i kolej, czy rezygnacja z droższego biletu na linie nocne – to niektóre z propozycji zmian w nowej taryfie, która miałaby obowiązywać od 1 kwietnia.

 

W środę, 8 stycznia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa, podczas której Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu podsumował zmiany, które nastąpiły w komunikacji miejskiej w ostatnim roku. Przedstawił też założenia nowej taryfy biletowej.

Nowe stawki dotyczą przede wszystkim biletów jednorazowych. W przypadku biletów okresowych podwyżki są minimalne, a ich użytkownicy, posiadający aktywną Gdańskiej Karty Mieszkańca mogą korzystać zarówno z autobusów i tramwajów, jak i z kolejek SKM i PKM. Założenia nowej taryfy oraz proponowane zmiany zawarto w projekcie uchwały. Radni pochylą się nad nią podczas najbliższej sesji Rady Miasta, 31 stycznia.

Dochody i wydatki
- Od kilku lat, w naszym mieście obowiązywała zasada, która mówiła, że połowa przychodów na funkcjonowanie komunikacji miejskiej powinna pochodzić z biletów, a pozostała część z budżetu miasta. Wydatki miasta na komunikację miejską oscylowały na podobnym poziomie, w granicach ok. 250 mln zł. Natomiast w 2019 roku komunikacja miejska stała się naszym priorytetem. To musiało znaleźć odzwierciedlenie w sumach, które były wydawane na ten cel. Przez ostatnie dwa lata zwiększyliśmy budżet dotyczący przewozów na ponad 110 mln zł - podkreśla Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Aktualnie wydatki przeznaczone na przewozy kształtują się na poziomie 366 mln. zł. Dochody z biletów stanowią 33% tych wydatków.

Wzrost jakości transportu
W ciągu ostatnich dwóch lat podróżni mogli odczuć znaczącą poprawę w funkcjonowaniu autobusów i tramwajów na wielu poziomach. Całkowicie rozwiązano problem zatrudnienia kierowców i motorniczych w GAiT. W 2018 r. na 525 zaplanowanych etatów brakowało 80 kierowców. Obecnie nie ma wolnych etatów. Poprawa sytuacji nastąpiła wraz ze wzrostem warunków płacowych: na początku 2018 roku nowy kierowca mógł liczyć na wynagrodzenie na poziomie 4.120,77 zł brutto, w grudniu 2019 było to 5.240 zł brutto.

Na ulicach Gdańska pojawiają się nowe autobusy i tramwaje. Nowy tabor to 94 fabrycznie nowych Mercedesów Citaro oraz 30 fabrycznie nowych tramwajów producenta PESA. – Największa zmiana to wzrost pracy przewozowej czyli tak zwanych wozokilometrów. Tu jest spektakularny wzrost, jakiego jeszcze nigdy nie było. Pomiędzy rokiem 2019 a 2020 mamy prawie 1 mln wozokilometrów więcej – podkreśla Piotr Borawski. - Jeżeli chodzi o autobusy, to po tych dostawach, które już za nami i po tych, które czekają nas w marcu, więcej niż połowa autobusów jeżdżących po Gdańsku będzie miała mniej niż 4 lata. Jest to jeden z najnowszych taborów w Polsce – dodaje zastępca prezydenta Gdańska.

Uproszczenie taryfy
Wraz z prowadzeniem nowej taryfy pojawią się rozwiązania, które w znaczący sposób ułatwią podróżowanie po Gdańsku. Pierwszym udogodnieniem będzie całkowita likwidacja taryfy nocnej. – Każdy bilet na linie dzienne będzie obowiązywał także na liniach nocnych – tłumaczy Piotr Borawski. Kolejnym ułatwieniem będzie wspólny bilet na komunikację miejską oraz SKM i PKM.

Od 1 kwietnia posiadacze Gdańskiej Karty Mieszkańca, posługujący się biletem okresowym będą mogli korzystać zarówno z autobusów i tramwajów, jak i kolejek SKM i PKM. Wspólny bilet będzie funkcjonował na terenie Gdańska. – Jest to oferta pilotażowa, sprawdzamy jak mieszańcy Gdańska na nią zareagują. Rozmowy zarówno z Gdynią, jak i z Sopotem trwają i jest w nas pełna determinacja ku temu, aby w tej kadencji pełna integracja w ramach Trójmiasta czy całej metropolii jak najszybciej nastąpiła – zapewnia wiceprezydent Gdańska.

Nowe ceny biletów
Zaproponowane stawki za bilety jednorazowe są zgodne z rekomendacją Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Cena biletu normalnego na jeden przejazd wzrośnie z 3,20 zł do 3,80 zł, natomiast biletu jednogodzinnego z 3,80 zł do 4,40 zł. Cena biletu 24-godzinnego wzrośnie o złotówkę i wyniesie 14 zł. Ceny biletów ulgowych wrosną proporcjonalnie i wyniosą odpowiednio 1,90 zł, 2,20 zł i 7 zł za bilet całodobowy. Podwyżka cen imiennych biletów miesięcznych będzie symboliczna, a zważywszy na możliwość korzystania z kolei SKM i PKM, można mówić o zdecydowanym wzroście wartości świadczonej usługi w stosunku do jej ceny. Nabywcy biletów miesięcznych, ważnych od poniedziałku do piątku, obowiązujących na terenie Gdańska będą musieli zapłacić zaledwie 4 zł więcej niż do tej pory. Nowe ceny tego rodzaju biletów to 90 zł. Z kolei, jeżeli chodzi o bilety ważne od poniedziałku do niedzieli, to ich cena wzrośnie z 94 zł do 99 zł.

Zmiany w regulaminie
W pojazdach komunikacji miejskiej, podróżni będą mogli zakupić wyłącznie bilety w formie karnetów. Rozwiązanie ma na celu ograniczenia sprzedaży biletów u kierowcy lub motorniczego, co powoduje opóźnienia tramwajów i autobusów. Karnet, w cenie 12 zł będzie się składał z dwóch biletów 1-przejazdowych i jednego biletu 1-godzinnego (2 x 3,80 zł + 1 x 4,40 zł = 12 zł). System karnetowy będzie obowiązywał tylko do momentu wdrożenia biletu elektronicznego „Fala”.

Ze względu na liczne wnioski pasażerów, kierowców i motorniczych wprowadzone zostaną czytelniejsze i precyzyjne zasady przewozu rowerów. Zgodnie z nimi rower będzie można przewozić wyłącznie w pojazdach oznaczonych specjalnym piktogramem. Podróżny będzie musiał zabezpieczyć przewożony rower specjalnym pasem lub ustawić go na przeznaczonym do tego stojaku. Za ewentualne szkody powstałe w związku z przewozem roweru odpowiedzialność będzie ponosił pasażer.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.