edroga993Na dawnych terenach pokolejowych powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe. Przetarg na roboty budowlane został ogłoszony. Gliwice dostaną także 129 mln zł dofinansowania na ten projekt.

 

– Gliwice otrzymały ponad 129 mln zł dotacji na budowę centrum przesiadkowego. Projekt nosi nazwę „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – centrum przesiadkowe w Gliwicach”. Wniosek o dofinansowanie złożony przez nas w marcu został oceniony pozytywnie i Zarząd Województwa Śląskiegowłaśnie podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania – mówi Anna Włodarczak, zastępca naczelnika Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Środki będą pochodzić z Europejskich Funduszy Regionalnych i Inwestycyjnych.

W pobliżu dworca kolejowego powstanie między innymi zadaszenie nad peronami i zatokami dla autobusów oraz podziemne przejścia łączące z dworcem i centrum miasta.

Przebudowane zostaną także drogi dojazdowe dla rowerów i samochodów wraz z miejscami postojowymi i chodnikami (Toszecka, Składowa, Tarnogórska). Miasto planuje także montaż instalacji fotowoltaicznej, która będzie zasilała centrum przesiadkowe w energię elektryczną.

– Podejmiemy również starania o dostosowanie kwoty dofinansowania do wyników przetargu i zwiększenie jej do maksymalnego możliwego poziomu – mówi Anna Włodarczak.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.