Infolinia w czterech językachOgólnopolska Infolinia Drogowa 19111 jest obsługiwana przez uproszczony pięciocyfrowy numer typu AUS (19111), kierujący wszystkie połączenia w sprawie informacji drogowej do PID w centrali GDDKiA, który na bieżąco zbiera informacje z oddziałów GDDKiA. Kierowcy mają do dyspozycji jeden, prosty numer obsługujący, zamiast dotychczasowych 16 regionalnych numerów do poszczególnych PID w oddziałach GDDKiA oraz 2 do PID w centrali GDDKiA. Nie muszą się zastanawiać, który oddział PID-u jest właściwy do udzielenia im informacji drogowej w obrębie ich aktualnej lokalizacji. Po zakończeniu turnieju ta Infolinia będzie nadal funkcjonowała.

Numer Infolinii jest  osiągalny z całego kraju ze wszystkich sieci zarówno stacjonarnych jak i komórkowych, bez wybierania prefiksu strefowego. Cudzoziemcy po zalogowaniu się do którejkolwiek z sieci w Polsce mogą wybierać numer na tych samych zasadach.

Koszt połączenia jest identyczny jak dla dotychczasowych połączeń lokalnych.

Kierowanie połączeń do PID w centrali wynika również z faktu, iż na czas EURO 2012 jego obsada jest wzmocniona dodatkową kadrą, która udzieli informacji również w językach: rosyjskim, niemieckim, angielskim.

Z numeru połączymy się z pierwszą wolną linią w centrali PID-u (na stałe są 2 linie, na EURO 2012 zostały uruchomione dodatkowe 3). Jednorazowo może połączyć się z tym numerem 60 osób (tzw. kolejkowanie). W czasie EURO (od 1 czerwca) użytkownik infolinii usłyszy następujący komunikat: „Informacja drogowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Traffic information service for national roads and motorways, połączenie z dyżurnym - wciśnij 1, for English - press 2, für Deutsch - drücken 3, по-русски -  Bыбери  4.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.