edroga993Za ponad 250 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej, rzeszowski transport publiczny przeszedł prawdziwą metamorfozę. Fundusze Europejskie umożliwiły zakup 80 ekologicznych autobusów, przebudowę i rozbudowę układu ulicznego oraz wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego.

Projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” polegał m.in. na przebudowie infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Podkarpackiej, Dąbrowskiego, Lubelskiej, Rejtana wraz z rozbudową węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska, rozbudowie skrzyżowania wraz z wykonaniem śluz autobusowych w ciągu DK 4 oraz na drogach powiatowych Rzeszowa, a także zmodernizowaniu przystanków na teranie miasta. Unijne fundusze przeznaczono także na zakup ekologicznych autobusów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia było wdrożenie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, składającego się z czterech modułów: Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD), Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP), Informacji Pasażerskiej (E-INFO), Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET).

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na sterowanie ruchem w mieście w zależności od jego natężenia. Wprowadzano także wiele usprawnień i udogodnień w poruszaniu się komunikacją miejską. Podróżni mają do dyspozycji tablice informacyjne na przystankach oraz w autobusach, a także aplikację, dzięki której na stronie rtm.erzeszow.pl, korzystając także z urządzeń mobilnych, mogą planować swoją podróż i kontrolować jej przebieg.

Dodatkowym ułatwieniem jest wprowadzenie elektronicznej formy zapłaty za przejazd – Rzeszowskiej Karty Miejskiej. Za pośrednictwem 29 biletomatów stacjonarnych i 80 mobilnych oraz kasowników lub serwisu internetowego, podróżni mogą zarządzać swoim e-biletem o każdej porze. Zakrojona na szeroką skalę inwestycja w rzeszowski transport publiczny czyni go bardziej funkcjonalnym i przyjaznym dla podróżujących, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla ruchu samochodowego.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.