fotoradar 4Większe bezpieczeństwo na drogach, więcej ładunków przewiezionych koleją, sprawny transport na Odrze – to będą efekty 8 inwestycji, które otrzymają ponad 680 milionów złotych dofinansowania unijnego.

 

18 grudnia 2018 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 8 umów o dofinansowaniu inwestycji PKP PLK, PKP Cargo, Lotos Kolej Sp. z o.o., Rail Capital Partners Sp. z o.o., PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o., Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę wartość podpisanych dzisiaj umów, na inwestycje transportowe z Programu Infrastruktura i Środowisko trafiło już ponad 60 miliardów złotych. To około 71% puli na transport w tym programie- poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Szef resortu inwestycji dodał, że jeszcze w tym roku podpisane zostaną umowy o dofinansowanie unijne w wysokości kilku miliardów złotych. - Finalizujemy umowy między innymi dla odcinka S7 Warszawa-Grójec i dla towarowej linii kolejowej C-E 65 – powiedział.

- Środki europejskie pozwalają na realizację ambitnych planów modernizacji polskiej kolei. Większe bezpieczeństwo, lepszy komfort podróżowania, nowe możliwości transportu towarów – to wszystko jest możliwe dzięki determinacji spółek kolejowych odpowiedzialnych za inwestycje kolejowe oraz dzięki wsparciu unijnemu. Dbamy o to, aby pieniądze, jakie płyną do Polski z Unii Europejskiej były dobrze wykorzystywane: aby pracowały dla polskiej gospodarki i aby zwiększały możliwości rozwoju – Andrzej Bittel, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury.

Łączna wartość projektów to ponad 1 485 milionów złotych. Unia Europejska dofinansuje je kwotą 682 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Dofinansowane projekty dotyczą zakupu wagonów platform do przewozów intermodalnych, lokomotyw wielosystemowych, nowoczesnego taboru intermodalnego, poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami (likwidacja 4 przejazdów kolejowo-drogowych oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych w Warszawie i Sulejówku), modernizacji stopnia wodnego Rędzin na Odrze oraz projektu modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia.

Z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego CUPT podpisał umowę na zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Wartość całkowita projektu to 162 mln zł, w tym dofinansowanie wyniesie 137,7 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości i odcinkowego pomiaru prędkości, urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i urządzeń monitorujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych oraz przenośnych urządzeń rejestrujących,
- rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD,
- zakup 23 pojazdów technicznych, operacyjnych i zaplecza logistycznego.

- Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci dróg – mówi Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Projekt ma spowodować spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Dzięki zastosowaniu bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń rejestrujących wzrośnie efektywność systemu CANARD. Powiększy się też obszar objęty automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym. Termin realizacji kończy się 30 listopada 2023 roku.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.