edroga279Współczesne, rozwijające się miasta, przyjazne mieszkańcom i zapewniające odpowiednią jakość życia, muszą zapewniać sprawny, ale przede wszystkim bezpieczny transport. Szacuje się, że na świecie co minutę na miejskich ulicach ginie człowiek. Miliony ofiar, zabitych i rannych, to ogromne straty społeczne i ekonomiczne. Aż 8 na 10 ofiar śmiertelnych w miastach to niechronieni użytkownicy dróg: rowerzyści i piesi. Jeśli ta forma mobilności będzie postrzegana jako niebezpieczna, wysiłki skierowane na promowanie pieszych i rowerowych podróży są skazane na niepowodzenie. Tylko bezpieczne ulice zachęcą do zrównoważonej mobilności.

Miasta podejmują wiele wysiłków, aby współpracować i uczyć się od siebie. „Bezpieczniejsze Miejskie Ulice” (Safer City Streets) to inicjatywa, która ma stworzyć platformę (sieć) wymiany wiedzy i dobrych praktyk dla miast, które do niej przystąpią. Dzięki temu urzędnicy miejscy będą mieć dostęp do informacji (danych, analiz, ekspertyz), na podstawie których będą mogli podejmować najlepsze decyzje. Ponadto, sieć zapewni nieograniczoną, globalną możliwość współpracy, wzajemnego uczenia się i wspólnego prowadzenia badań.

„Bezpieczniejsze Miejskie Ulice” oparte są na programie pilotażowym, który w 2013 roku przeprowadzono na sieci dziewięciu miast z Europy i Ameryki Północnej. Miasta wspólnie gromadziły i korzystały z danych dotyczących wypadków, ludności, mobilności i ruchu drogowego. Sukces pilotażu zrodził pomysł, aby sieć globalnie rozszerzyć. Projekt „Bezpieczniejsze miejskie ulice” jest rozwijany przez ITF (International Transport Forum) i wzorowany na globalnej sieci bezpieczeństwa drogowego, którą IRTAD (International Traffic Safety Data and Analysis Group) prowadzi z powodzeniem od 25 lat.

Uczestnictwo w programie „Bezpieczniejsze miejskie ulice” w 2016 i 2017 roku jest bezpłatne dzięki wsparciu z programu grantowego (FIA Road Safety Grant Programme). Miasta będą dostarczać danych do bazy za pomocą kwestionariusza, a w zamian za to będą miały swobodny dostęp do wszystkich informacji wprowadzanych przez innych uczestników programu.

Zarządzaniem bazą danych, ich ewaluacją, analizą danych i administrowaniem siecią, a także organizowaniem spotkań i wydawaniem publikacji zajmie się ITF. Od 2018 roku zostanie wprowadzona opłata członkowska przeznaczana na pokrycie bieżących kosztów i podtrzymanie rozwoju sieci. Opłata nie będzie przekraczała 5 tys. euro rocznie.

W pierwszym etapie, sieć będzie ograniczona do 25 miast ze wszystkich kontynentów. Do „Bezpieczniejszych Miejskich Ulic” przystąpiły m.in. Nowy Jork, Chicago, Meksyk, Buenos Aires, Sao Paulo, Seul, Tokio, Sydney, Melbourne, Helsinki, Kopenhaga, Amsterdam, Dublin, London, Paryż, Berlin, Bruksela, Rzym, Barcelona, Lizbona i Warszawa.

Kamienie milowe projektu

Wrzesień 2016 – zbieranie danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego z miast
Październik 2016 – oficjalne rozpoczęcie projektu podczas konferencji ONZ Habitat III
Listopad 2016 – baza operacyjna z dostępem dla miast członkowskich
Zima 2016/2017 – pierwsze spotkanie grup
Kwiecień 2017 – dostarczenie raportu analitycznego do miast
Maj 2018 – „Bezpieczniejsze Miejskie Ulice” jednym z najważniejszych punktów szczytu ITF, który zgromadzi ministrów państw członkowskich i wielu liderów biznesu

Baza danych i analizy

Gromadzenie i analiza danych jest kluczem do opracowania polityki brd w miastach. Udoskonalenie metod gromadzenia tych danych będzie więc celem „Bezpieczniejszych Miejskich Ulic”. Aby informacje dotyczące miast różnej wielkości były porównywalne, zbierane będą też dane dotyczące ludności, mobilności i ruchu drogowego. Informacje te będą udostępniane za pomocą portalu statystycznego OECD miastom, które biorą udział w programie.

Baza danych będzie zawierała:

- liczbę ofiar śmiertelnych i rannych wypadków drogowych,
- wskaźnik zapinania pasów bezpieczeństwa i noszenia kasków,
- dane o ludności (w podziale na wiek i płeć),
- liczbę ludności w ciągu dnia (suma mieszkańców i osób dojeżdżających),
- liczbę pojazdokilometrów (w podziale na typ pojazdu),
- liczbę podróży (w podziale na środki transportu),
- liczbę pasażerokilometrów (w podziale na środki transportu),
- informację o flocie pojazdów (w podziale na typ pojazdu).

Pilotażowy etap projektu „Bezpieczniejsze Miejskie Ulice” zakończył się w 2013 roku. Wynika z niego, że udział niechronionych uczestników ruchu wśród liczby ofiar wypadków jest duży i ciągle rośnie. To jeden z problemów, z którymi muszą uporać się współczesne miasta.

Źródło: ITF

Tł. IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.