9 DSC 432914-15 września 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się IV już edycja Smart City Forum, czyli wydarzenia poświęconego szerzeniu idei inteligentnych miast. W konferencji  uczestniczyło ponad 655 gości, w tym prezydenci polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Mariusz Gaca (Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum, Wiceprezes Zarządu Orange Polska). Gośćmi Honorowymi którzy uświetnili pierwszy dzień byli: Hanna Gronkiewicz-Waltz (Prezydent m.st. Warszawy) oraz Tom Voege (ITS and Transport Expert, Policy Analyst, International Transport Forum, OECD).

Tematyka pierwszego dnia Smart City Forum skupiona była na rozwoju zrównoważonego miasta jako miasta inteligentnego. Spójnym ogniwem takiego miasta jest smart citizien, czyli inteligentny mieszkaniec. Ważnym aspektem było również efektywne wykorzystanie dostępnych danych oraz dzielenie się nimi z mieszkańcami. Pierwszy dzień Forum zakończył blok tematyczny dotyczący płatności „w mieście i miastu” - nowoczesne systemy płatności bezgotówkowych, doświadczenia i wnioski na przyszłość.  

W dyskusjach wzięli udział m.in.  Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublina), Tadeusz Kościński (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju), Maciej Bluj (Wiceprezydent Miasta Wrocławia), Ronald Binkofski (Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce), Danuta Kamińska (Skarbnik Miasta Katowice) oraz Adrian Kurowski (Dyrektor Visa Europe w Polsce).

1 DSC 40294 DSC 44185 DSC 433711 DSC 4061
Drugi dzień konferencji otworzył Michał Kurtyka (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii). Pierwszy blok tematyczny dotyczył energetyki miejskiej, w tym kwestii związanych m.in. z energooszczędnością, smart grid oraz osobistym zarządzaniem energią przez mieszkańca. Kolejna debata forum skupiona była wokół mobilności miejskiej i systemu zarządzania transportem, podczas panelu poruszone zostały tematy automatyzacji transportu, wykorzystania geolokalizacji w transporcie, czy też smart parking. Dyskusja kończąca drugi dzień, ale nie mniej ważna, to debata o edukacji w tym m.in. o dostarczaniu cyfrowych zasobów edukacyjnych, współpracy oświaty z przedsiębiorstwami i administracją oraz ujednoliceniu oferty edukacyjnej.

Prelegentami drugiego dnia byli m.in. Marcin Pluta (Burmistrz Miasta Brzeziny), Rafał Soja (Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż), Mirosław Kozłowicz (Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy), Alain Van Gaever (Policy Officer, Directorate-General for Mobility and Transport, Komisja Europejska), Mariusz Wiśniewski (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania), Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Tadeusz Truskolaski (Prezydent Miasta Białegostoku) oraz Bartosz Bartoszewicz (Wiceprezydent Miasta Gdyni).

Smart City Forum jest wydarzeniem tworzącym platformę wymiany opinii na temat najnowszych technologii i możliwości jakie stwarzają rozwiązania typu smart. Z edycji na edycję prezentuje coraz więcej praktycznych zastosowań inteligentnych wdrożeń w miastach. IV edycja skupiła ekspertów, liderów i autorytetów nie tylko z Polski, ale również spoza granic naszego kraju.  

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia oraz zapraszamy na kolejną edycję Smart City Forum już na początku 2017 roku.

2a DSC 40163 DSC 40146 DSC 45957 DSC 42258 DSC 41819 DSC 432910a DSC 392810 DSC 4396

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.