most lazienkowski pozar1Jak przygotować się na rozwój floty samochodów elektrycznych i autonomicznych? Kto powinien gromadzić i zarządzać danymi transportowymi? Jak poprawić współpracę miedzy poszczególnymi jednostkami tworzącymi transport w stolicy? – na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy warsztatów Smart City – Inteligentne Miasto Warszawa.

 

Celem warsztatów była debata i praca nad rozwiązaniami odpowiadającymi na obecne i przyszłe wyzwania transportowe Warszawy.

– Mamy jeden z najwyższych w skali europejskich metropolii odsetek udziału transportu publicznego w miejskiej mobilności. Naszym największym wyzwaniem jest utrzymanie tej tendencji. Musimy przy tym zachować równowagę między wszystkimi użytkownikami ruchu, a więc także pieszymi, czy rowerzystami – powiedział Marek Chmurski, naczelnik w Biurze Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy. – Dążąc do zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców staramy się wykorzystywać innowacyjne rozwiązania. Chcąc być prawdziwym smart city nie tylko inicjujemy nowe projekty, ale także stwarzamy możliwości ich wdrażania – dodał.

– Współczesne miasta przechodzą proces wielkich zmian spowodowanych takimi trendami jak cyfrowa rewolucja, postępująca urbanizacja, czy też zmiany klimatyczne. Mobilne rozwiązania są w stanie sprostać tym wyzwaniom i pomóc wprowadzić pozytywne zmiany jeżeli chodzi o życie, pracę i turystykę. To z kolei wprost przekłada się na lepszy wynik ekonomiczny miasta. Takie miasta jak Warszawa mogą w przyszłości bardzo skorzystać na inteligentnych rozwiązaniach z zakresu smart city – powiedział Jurgen Reiner Partner z globalnej firmy doradczej Oliver Wyman.

– Od 2006 r. wspólnie ze stołecznym Zarządem Dróg Miejskich rozwijamy funkcjonowanie inteligentnego systemu sterowania ruchem w mieście. Przyczynia się on do poprawy przejezdności m.in. na Wisłostradzie, w tunelach pod Wisłostradą i rondem Zesłańców Syberyjskich, ale także na Bródnie czy Mokotowie. Jednocześnie jesteśmy dostawcą jednych z najnowocześniejszych i najbardziej energooszczędnych wagonów metra na świecie, które w stolicy przewożą rokrocznie kilkanaście milionów pasażerów. W naturalny sposób zależy nam na rozwoju transportu w Warszawie, której czujemy się częścią – powiedział Dariusz Obcowski, dyrektor pionu ITS w Siemens Mobility Sp. z o.o.

W czasie dwudniowych warsztatów uczestnicy pracowali w grupach roboczych tworząc rozwiązania w czterech obszarach:
• Transport a zrównoważone środowisko
• Systemy szybkiego transportu łączonego
• Przejrzystość i analiza danych w systemie transportowym
• Zróżnicowany, intermodalny system transportowy

Warsztaty odbyły się 3 i 4 kwietnia w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięły zarówno spółki i instytucje miejskie związane z transportem w stolicy, jak również dostawcy usług przewozu współdzielonego, a także przedstawiciele biznesu oraz środowisk naukowych. Organizatorami warsztatów były firmy Siemens Mobility oraz Oliver Wyman. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Źródło: informacja prasowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.