edroga1000Zakończył się pierwszy pełny sezon funkcjonowania Płockiego Roweru Miejskiego. Sezon trwał od 1 kwietnia do 30 listopada. Rowery wypożyczono prawie 290 tysięcy razy. Z pojazdów częściej korzystają mężczyźni, rzadziej kobiety.

 

Obecnie funkcjonuje na terenie Płocka już 31 stacji wraz z patronackimi sieci handlowych i stacji w Gulczewie Nowym (gmina Słupno). Do dyspozycji miłośników jednośladów były 304 rowery.

Rok 2019 był pierwszym pełnym okresem funkcjonowania w Płocku rowerów miejskich. W sezonie od początku kwietnia do końca listopada na terenie miasta rowery miejskie wypożyczono aż 287359 razy, z czego 79% wypożyczeń to wypożyczenia bezpłatne. Po rower trochę chętniej sięgają mężczyźni - 54%, kobiety - 46%.

Do końca listopada w systemie zarejestrowało sie w Płocku już 23064 użytkowników, z czego aż 8768 osób to użytkownicy nowi, którzy zarejestrowali się w 2019 r. Zdecydowana większość osób, które korzystają z Płockiego Roweru Miejskiego wypożycza go za pomocą aplikacji na smartfon (92%), a tylko 8% użytkowników korzysta z terminali na stacjach roweru miejskiego. Z PRM najchętniej korzystają ludzie aktywni zawodowo w wieku 30-39 lat oraz osoby uczące się i studiujące w wieku 18-25 lat. Osoby z tych grup wiekowych stanowią ponad połowę wszystkich użytkowników roweru miejskiego.

Statystyka pokazuje, że z roweru miejskiego w Płocku mieszkańcy częściej korzystają jadąc do pracy czy szkoły niż w celach rekreacyjnych. To charakterystyczny trend dla dużych miast, gdzie funkcjonuje rower miejski. Rowerem jeżdżą średnio 19 i pół minuty, najczęściej po południu miedzy godz. 15 a 21, najwięcej w piątki. Płocki rekordzista przejechał 217 minut rowerem miejskim.

Płocczanie najchętniej jeżdżą magistrala rowerową – droga rowerową R-1 na trasie Piłsudskiego - Otolińska do Kobylińskiego – Bielska oraz Kobylińskiego - Bielska do Piłsudskiego – Otolińska; Kobylińskiego - Bielska do Jachowicza – Sportowa; Kobylińskiego - Bielska do Łukasiewicza – Miodowa i Piłsudskiego. Bardzo popularna jest także trasa: Chopina do Piłsudskiego – Otolińska.

Rower miejski najczęśćiej był wypożyczany na pięciu stacjach: Kobylińskiego – Bielska (24435 wypożyczeń), Piłsudskiego – Otolińska (19024 wypożyczeń), Pl. Narutowicza (16241 wypożyczeń), Tysiąclecia – Nowaka (15354 wypożyczeń), Jachowicza – Sportowa (14945 wypożyczeń).

Rekordowym dniem pod względem wypożyczeń była niedziela, 7 kwietnia. Wtedy z roweru miejskiego skorzystały aż 2202 osoby.

Pierwszy, niepełny sezon funkcjonowania Płockiego Roweru Miejskiego pokazał, że jego uruchomienie było "strzałem w 10". Rok 2019 potwierdził, że budowa sieci ponad 70 km dróg rowerowych w Płocku oraz uruchomienie roweru miejskiego przypadło do gustu płocczanom.

Źródło: MZD w Płocku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.