Jak obnizyc koszty paliwa foto 1Opóźnienia w płatnościach, problemy z egzekwowaniem należności, rosnące ceny materiałów, niedobór pracowników to tylko niektóre z trudności, z jakimi na co dzień borykają się firmy w branży budowlanej. Paliwo od zawsze stanowiło ważny element w strukturze kosztów, tymczasem ostatnie dane płynące z rynku, nie nastrajają w tym zakresie optymistycznie - koszty ropy naftowej mogą wzrosnąć wraz z początkiem roku do poziomów najwyższych od czterech lat.

 

Koszty użytkowania aut w firmach, także tych najmniejszych, wykorzystujących zaledwie kilka pojazdów, można jednak znacząco zredukować, wykorzystując do tego odpowiednie narzędzie - nowoczesny system do monitoringu i zarządzania flotą.

Systematycznie rosnący kurs ropy naftowej, a ostatnio również amerykańskiego dolara, mogą wkrótce przełożyć się ma dalszy wzrost cen paliw na polskich stacjach. Obawy rosną także w obliczu tego, że na globalny rynek będą trafiać znacznie mniejsze ilości tego surowca, a to za sprawą sankcji nałożonych na Iran przez USA.
Analitycy prognozują, że sytuacja na rynku naftowym szybko przełoży się na ceny na stacjach – w przypadku oleju napędowego mogą one wynieść 5,20-5,25 zł za litr, czyli najwięcej od 2014 roku.
To zły sygnał dla całej branży. Czy wzrost cen paliwa musi oznaczać wzrost kosztów użytkowania pojazdów i maszyn w firmie? Czy jest sposób na ich zmniejszenie?

Okazuje się, że jest - powiemy o nim niżej. Najpierw jednak wskażmy, jakie czynniki znacząco wpływają na spalanie.

Jak obnizyc koszty paliwa foto 3Główni winowajcy
Jazda na niewłaściwym biegu - zbyt wysokich obrotach, ze zbyt wysoką prędkością, inną niż optymalna trasą, a także pozostawianie pojazdu z włączonym silnikiem należą do głównych “winowajców” odpowiedzialnych za większe rachunki płacone na stacjach paliw.

1. Zbyt ciężka noga
Badania wskazują, że agresywna jazda (gwałtowne przyspieszanie i hamowanie, utrzymywanie zbyt wysokich obrotów silnika i nadmiernej prędkości) może podnieść zużycie paliwa od 15% do 30% poza terenem zabudowanym oraz od 10% do 40% w miejskim ruchu ulicznym.

A więc kierowca, który nieco zbyt swobodnie posługuje się pedałami w podłodze kierowanego przez siebie pojazdu (często z dobrych pobudek, jakimi może być chęć zwiększenia efektywności firmy, szybsze ukończenie prac itp.), może kosztować firmę znacząco więcej.

2. Jazda na pamięć vs. nieznajomość trasy
Kolejny punkt może wydać się oczywisty: pokonywanie dłuższych tras niż to jest niezbędne także oznacza marnowanie paliwa. Jakkolwiek trywialnie by to nie brzmiało, dzieje się to w firmach budowlanych częściej niż nam się wydaje. Jeśli kierowca jest wysyłany w nowe miejsce i nie jest do końca pewny, jak tam dotrzeć, może wybrać niepotrzebnie okrężną drogę. Z kolei nawet ten kierowca, który zna trasę, może nie wiedzieć o wypadku, który zdarzył się na drodze nieco wcześniej i że lepiej byłoby akurat tego dnia wybrać drogę nieco dłuższą.

3. Cichy złodziej – bieg jałowy
Warto skupić się na trzeciej przyczynie nadmiernych kosztów ponoszonych przy dystrybutorze, jaką jest nawyk pozostawiania pojazdu z włączonym silnikiem.

Jak obnizyc koszty paliwa foto 2Każdy z nas prawdopodobnie słyszał od kierowcy, który pozostawił auto z włączonym silnikiem, słowa „to tylko na parę minut”. Bez względu na to, czy robi się to po to, by rozgrzać pojazd, usunąć przeszkodę na drodze, czy spędzić kilka chwil na wypełnianiu dokumentów, pozostawianie pojazdu z włączonym silnikiem jest zjawiskiem, która najczęściej przechodzi niezauważone i… niestety potrafi znacząco powiększyć koszty paliwa, szczególnie jeśli w firmie pojazdów pracuje więcej.

Badania pokazują, że na każdą godzinę pracy silnika na jałowym biegu przypada ok. 2 l zużytego paliwa. Jakkolwiek 2l nie brzmią „groźnie”, to już przemnożone przez liczbę pojazdów, dni w miesiącu i z rosnącą z dnia na dzień cenę przy dystrybutorze, mogą wypalić całkiem pokaźnych rozmiarów dziurę w budżecie firmy.

Wyobraź sobie taką sytuację: jesteś managerem odpowiedzialnym za niedużą „flotę” 3 pojazdów. Każdy z kierowców trzyma pojazd na włączonym silniku średnio tylko przez 10 minut przed rozpoczęciem każdego kursu i po dotarciu na miejsce. W dniu roboczym realizuje, powiedzmy 5 tras, co daje ok. 100 minut na biegu jałowym dziennie. Ile więc paliwa marnuje każdy kierowca? 3-3,5 l, jednak w skali całej firmy to już 10 litrów i to tylko jednego dnia!

Teraz pomyśl o pozostawianiu auta na włączonym silniku w sytuacjach niezwiązanych bezpośrednio z pracą. Jakich? Np. 15-minutowej przerwie śniadaniowej, kilku 5-minutowych przerwach na rozmowy telefoniczne, papierosa itp. i spokojnie możesz dodać kolejne 4-5 litrów paliwa dziennie w skali firmy.

Zsumujmy to wszystko: 15 litrów paliwa dziennie zmarnowanego przez sam tylko zły nawyk niewyłączania silnika przez kierowców to ok. 80 zł zbędnego kosztu dla firmy. W skali miesiąca daje to już 1600 zł straty, a w ciągu całego roku prawie 20 tys. zł! I to tylko przy trzech pojazdach! A gdyby było ich więcej?

Jak wykorzenić złe nawyki i zmniejszyć zużycie paliwa w Twojej firmie?
Z pomocą przychodzą tu nowoczesne narzędzia do monitoring pojazdów i zarządzania flotą, takie jak np. Verizon Connect, światowy lider w tej dziedzinie, od niedawna obecny na polskim rynku. Oferują one co najmniej kilka możliwości osobie zarządzającej pracą kierowców i pojazdów:

• Alerty. Możesz otrzymywać alerty za pośrednictwem poczty email lub wiadomości tekstowej w każdej sytuacji, w której dowolny pojazd ma uruchomiony silnik i jest na biegu jałowym przez dowolny, zdefiniowany przez ciebie czas, przekracza ustawioną przez Ciebie prędkość maksymalną, wjeżdża lub opuszcza strefę, w której powinien pozostawać albo jest wykorzystywany poza godzinami pracy.

• Raporty. Możesz kontrolować zachowania twoich kierowców dzięki raportom zawierającym dowolne, wskazane przez Ciebie dane dot. czasu pracy silnika na biegu jałowym, przekraczania prędkości, postojów, tras itp.

• Statystyki pojazdu. Monitoruj zużycie pojazdu przez dowolny pojazd z twojej floty oraz inne statystyki jego użytkowania.

• Alerty serwisowe. Właściwe serwisowanie pojazdu na pewno pomoże ustrzec się przed usterkami, które nie tylko mogą wiązać się z kosztownymi naprawami, ale także – niezauważone – podnosić zużycie paliwa.

Zacznij od kierowców
Jak obnizyc koszty paliwa foto 4Oczywiście trzeba jednak zacząć od samych kierowców. Oni także mogą otrzymywać z systemu powiadomienia, które pomogą im wyrobić właściwe nawyki.
Mogą to być alerty informujące kierowcę o przekroczeniu prędkości, zbyt agresywnej jeździe czy zbyt długim czasie pracy pojazdu na biegu jałowym system do monitoringu może wysyłać im automatycznie na urządzenie mobilne (np. smartfon) w czasie niemal rzeczywistym. To bardzo skuteczne narzędzie, które zwiększa samokontrolę kierowców a firmom przynosi znaczące oszczędności.
System do monitoringu GPS, taki jak REVEAL, pozwala także kierowcom wybrać najszybszą drogę do celu – optymalne trasy są przy tym wybierane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, więc nawet w przypadku wypadku, korka albo robót na drodze, aplikacja może pokierować pojazd do celu najdogodniejszym objazdem.

Dobrym pomysłem na zmianę nawyków kierowców mogą być konkursy, w których nagradzani będą ci z nich, którzy osiągną w danym tygodniu lub miesiącu najniższy całkowity czas na biegu jałowym i/lub dobre wskaźniki w zakresie przyspieszania i hamowania, przestrzegania ograniczeń prędkości, czy dobrą ekonomikę jazdy.

Warto mieć świadomość tego, że drobne niedopatrzenia i przyzwyczajenia kierowców – z pozoru mało istotne – w skali miesiąca czy roku mogą przełożyć się na pokaźne sumy. Stosując się do wymienionych w tym artykule wskazówek, możesz znacząco zmniejszyć koszty paliwa w swojej firmie, nawet w obliczu rosnących cen paliwa. Pamiętaj, że pierwszymi do tego krokami są zawsze świadomość i kontrola.

informacja prasowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.