edroga100812 i 13 września w Katowicach, podczas międzynarodowego kongresu Impact mobility rEVolution'18 politycy, samorządowcy, przedstawiciele świata biznesu i nauki, najlepsi eksperci ze świata będą rozmawiać o przyszłości smart mobility w Polsce. Wiele wskazuje na to, że inteligentna mobilność nie jest tylko chwilową modą. To dobra wiadomość dla mieszkańców miast i jeszcze lepsza dla środowiska naturalnego.

 

- Przełom w dziedzinie mobilności odbywa się na naszych oczach tu i teraz – mówi Jadwiga Emilewicz, minister Przedsiębiorczości i Technologii. - I nie należy się go bać, tylko aktywnie w nim uczestniczyć. 150 lat temu w Jaworze była manufaktura produkująca dyliżansy. Dzisiaj w tym samym mieście odbywa się produkcja podzespołów do samochodów. To pokazuje, że postęp technologiczny może sprawiać, że stare modele biznesowe nie giną, lecz ewoluują.

W jasnych barwach maluje się przyszłość publicznego transportu miejskiego. Jak czytamy w raporcie Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, miejskie autobusy elektryczne, ze względu na stałą trasę, postoje wyznaczone w tych samych miejscach i przerwę nocną, mogą być ładowane podczas obowiązkowych, kilkunastominutowych postoi na pętlach autobusowych lub na postojach nocnych w zajezdni. W przyszłości, być może, będą one mogły ładować się podczas jazdy wykorzystując ładowanie indukcyjne.

Uczestnicy Impact mobility rEVolution’18 chcą kształtować przyszłość tak, by już wkrótce dzięki połączonym systemom inteligentnej mobilności transport towarów oraz podróżowanie - niezależnie od celu i dystansu do przebycia - były szybsze, bezpieczniejsze i neutralne dla środowiska naturalnego. Wyścig technologiczny w ramach rewolucji inteligentnej mobilności toczy się od lat w laboratoriach innowacyjnych firm i na wyższych uczelniach na całym świecie, a z jego efektów niebawem skorzystają także mieszkańcy polskich miast i gmin. Misję przygotowania i finansowania projektów eko-mobilności w Polsce realizują trzy najważniejsze agendy rządowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Artur Michalski, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłosił, że na rozwój eko-mobilności w Polsce agencja przeznaczy 10 miliardów złotych. To rewolucja, która ma odmienić sposób w jaki się przemieszczamy. Rekordowa kwota, która w całości ma zostać przeznaczona dla samorządów, pochodzić będzie z kilku źródeł finansowania. W dużej mierze będzie to opłata paliwowa, czyli nowe środki płynące do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, opłata z biopaliw oraz środki własne NFOŚiGW. Czas przeznaczony na wydanie 10 miliardów to 10 lat. Pieniądze są przeznaczone głównie na wymianę taboru pojazdów transportu publicznego, niemniej powinny zabezpieczyć również rozbudowę infrastruktury, np. sieci stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

Niezwykle ambitny plan wymiany taboru ma Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) skupiającej 41 gmin.

- Chcemy dostarczyć naszym mieszkańcom 300 nowych autobusów – zadeklarował Karolczak. – Sądziliśmy, że otrzymamy wsparcie ze strony rządowej na poziomie 85 proc. Okazało się jednak, że będzie to finansowanie na poziomie 100 proc. ceny pojazdów. Po naszej stronie będzie stworzenie odpowiedniej infrastruktury.

GZM zastąpi aż 30 proc. diesli, które jeżdżą na Górnym Śląsku. W związku z tak dużym zamówieniem Metropolia jest liderem programu. Karolczak dodał, że w planie jest dostarczenie dla wszystkich samorządów w Polsce około tysiąca autobusów. Przewodniczący, podobnie jak 2000 osób z Polski i świata, będzie 12 i 13 września w Katowicach, by zapoznać się z najlepszymi praktykami, spotkać wybitnych ekspertów i nawiązać cenne relacje. Wystąpienia i debaty podczas Impact mobility rEVolution’18 będą się toczyć wokół siedmiu głównych wątków:

1. Mobilność w mieście - m.in. zwiększenie mobilności przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wypadków, korków oraz zanieczyszczenia powietrza.
2. E-mobilność i pojazdy elektryczne napędzane energią pochodzącą z ogniw paliwowych (FCEV) - m.in. baterie litowo-jonowe vs. ogniwa wodorowe, wydajność e-pojazdów, zatrudnienie w motoryzacji, inteligentne sieci energetyczne.
3. Transport towarowy i logistyka - m.in. usprawnienie użycia i zarządzania infrastrukturą, drony dostawcze, port przyszłości, łączenie miejskich systemów transportu towarów i logistyki z sieciami dalekobieżnymi, zarządzanie ruchem, parkowaniem i rozładowywaniem towarów.
4. Połączona i zautomatyzowana jazda (CAD) - m.in. interoperacyjność i infrastruktura cyfrowa, technologie komunikacyjne; polityka, standardy, ramy prawne i transgraniczne; bezpieczeństwo, ochrona i prywatność; promocja “cyfryzacji transportu” oraz Big Data w transporcie.
5. Finansowanie, inwestycje i projekty w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - najskuteczniejsze modele finansowania projektów z zakresu zrównoważonych miast.
6. Nowe podejście do mobilności: środki i modele biznesowe - m.in. mobilność jako usługa (Mobility as a Service - MaaS), nowe środki mobilności, w tym latające samochody, taksówki powietrzne, czy drony załogowe.
7. Środowisko a przechowywanie i efektywne wykorzystanie energii - m.in. ulepszone technologie kluczem do kontroli zmian klimatu; nieuchronny upadek silnika spalinowego i wzrost liczby "elektryków"; wymagania energetyczne, infrastruktura ładowania.

Źródło: impactcee.com

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.