edroga238Po raz kolejny został ogłoszony przetarg nieograniczony na uruchomienie oraz zarządzanie i kompleksową eksploatację sytemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁPR). Na inwestycję miasto przeznaczy 13,5 mln zł.

Zaplanowano budowę 100 stacji dokujących (terminali), w których do dyspozycji mieskzańców będzie 1000 rowerów. ŁRP zostanie wyposażony w rowery typu miejskiego w kolorach ciemnoszarym i czarnym, z niską ramą, błotnikami, oświetleniem i koszykiem.

Każdy posiadać będzie zabezpieczenia umożliwiające pozostawienie (przypięcie) roweru w innym miejscu niż stacja dokująca. Wśród tysiąca rowerów 5 procent będą stanowiły tandemy.

Jednoślady mają być wyposażone w moduły GPS - to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek kradzieży. Przede wszystkim jednak dostarczą informacji o tym gdzie mieszkańcy korzystają z roweru publicznego i jakimi trasami się poruszają. Dane te będą wykorzystywane przy projektowaniu kolejnych dróg rowerowych w Łodzi.

Wygląd terminali będzie spójny z Systemem Informacji Miejskiej, a na każdym z nich dostępna będzie mapa z lokalizacją wszystkich stacji. Klient będzie mógł wypożyczyć rower po zalogowaniu w terminalu.

Pierwsze 20 minut korzystania z roweru będzie bezpłatne. Pierwsza godzina kosztować będzie złotówkę, druga 3 zł, a każda następna 5 zł.

Otwarcie ofert nastąpi w październiku, a termin realizacji zadania to koniec kwietnia 2016 r.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.