05 ul Choiny wrzesień 2019Za nami obchody jubileuszu 450-lecia zawarcia Unii Polsko-Litewskiej, które świętowano pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Całoroczny program obchodów obfitował w działania naukowe i edukacyjne, projekty historyczno-kulturalne i tematyczne odsłony miejskich festiwali.

 

W przestrzeni Lublina odbywały się liczne inscenizacje historyczne oraz happeningi nawiązujące do wydarzeń sprzed wieków i zapraszające mieszkańców do wspólnego świętowania. 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej obchodzono podczas Święta Dwóch Unii, a jednym z kluczowych wydarzeń roku jubileuszowego był Kongres Dwóch Unii – spotkanie historyków i intelektualistów, biorących udział w kształtowaniu obrazu współczesnej Europy.

Kluczowe inwestycje
– Pomimo uszczuplenia dochodów budżetu miasta, wciąż udaje nam się utrzymać wieloletnie wysokie tempo rozwoju inwestycyjnego. Tego oczekują ode mnie mieszkańcy, a Lublin wciąż się zmienia. W tym roku udało nam się zakończyć kluczowe dla miasta węzły drogowe, takie jak przedłużenie ul. Krańcowej, przebudowę ronda Lubelskiego Lipca ’80, przebudowy ul. Abramowickiej, Choiny czy Grygowej. Przygotowujemy do realizacji priorytetowe dla miasta i regionu inwestycje, takie jak Dworzec Metropolitalny czy stadion żużlowy, część projektów jest w trakcie realizacji np. Park Ludowy. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizujemy duże projekty transportowe z tak zwanym Lubelskim Obszarem Funkcjonalnym (LOF), w skład którego wchodzi 16 gmin sąsiadujących z Lublinem. Lublin to centrum elektromobilności, już teraz spełniamy wymagany najwyższy 25% próg udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów, a w 2021 roku będzie to ponad 50%, co stawia nas w czołówce polskich miast – mówi Krzysztof Żuk, pPrezydent Miasta Lublin.

Projekt budowy Dworca Metropolitalnego jest na końcowym etapie przygotowania do realizacji, trwa pozyskiwanie pozwoleń na budowę (miasto dysponuje decyzją środowiskową, gotowe są projekty wykonawcze) i decyzji ZRiD na cały zakres inwestycji. Po ich otrzymaniu miasto złoży wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich, rozpocznie się także procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

Zakończyła się inwestycja rozbudowy terminala PLL. Po oddaniu budynku do użytkowania w maju 2019 r. jego przepustowość zwiększyła się do ok. 2 mln pasażerów rocznie. Koszt inwestycji sięgnął 10 mln zł. W tym roku rozpoczęła się i sprawnie przebiega rewitalizacja przyrodnicza 22 ha Parku Ludowego, dzięki czemu miasto zyska dodatkową przestrzeń zieleni i kolejny park służący rekreacji mieszkańcom. Termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2020 r.

Dopełnienie sieci dróg
Zakończyły się ważne dla miasta przebudowy kluczowych węzłów komunikacyjnych. W latach 2014-2019 na realizację projektów w zakresie infrastruktury drogowej Miasto wydało blisko 360 mln zł, z czego 270 mln zł to środki europejskie. Najważniejsze z zadań zakończonych w tym roku to m.in. przebudowa ronda Lubelskiego Lipca ’80, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce i odcinkami Al. Zygmuntowskich, łącznik ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską, a także bezkolizyjne skrzyżowanie z bocznicą kolejową, budowa skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz z ul. Krochmalną.

Ważną dla miasta była rozbudowa ul. Abramowickiej na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta, a także w ul. Choiny wraz z trakcją na Czechów i węzłem komunikacyjnym oraz pierwszym parkingiem P&R. Ogłoszono już przetarg na budowę trzech kolejnych węzłów komunikacyjnych z parkingiem P&R.

W tym roku zakończono także budowę dwujezdniowej drogi ul. Grygowej wraz z 4 wiaduktami nad terenami PKP. Ważne dla mieszkańców były budowy i przebudowy dróg w dzielnicach: przebudowa ul. Balladyny, ul. Firlejowskiej, ul. Halickiego i ul. Barcickiego, budowa ul. Kaskadowej, ul. Kasztanowej, budowa ul. Boya-Żeleńskiego, przebudowa ul. Kalinowszczyzna, przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem, rozbudowa ul. Pana Tadeusza, budowa ul. Chabrowej i ul. Rozmarynowej.

Centrum elektromobilności
Lublin obecnie spełnia najwyższy 25% próg udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów przewidziany w ustawie o elektromobilności. W 2021 r., po realizacji projektów unijnych, w taborze lubelskiej komunikacji miejskiej będzie 70 autobusów elektrycznych i 150 trolejbusów, a wskaźnik ten osiągnie poziom ponad 50% całego taboru pojazdów komunikacji miejskiej. W latach 20142020, na realizację projektów w zakresie transportu Miasto wyda blisko 1 mld zł, z czego 700 mln zł to środki europejskie. W ramach bieżącej perspektywy finansowej UE Miasto kupiło 35 nowych pojazdów komunikacji miejskiej. W sumie zakupionych będzie 85 pojazdów nowoczesnego taboru (30 trolejbusów, 23 autobusy i 32 autobusy elektryczne wraz z ładowarkami). Dostawy autobusów elektrycznych oraz trolejbusów stawiają Lublin w pierwszym rzędzie miast, będących liderami elektromobilności.

W ramach projektów transportowych miasto zrealizuje m. in. 9 zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz 6 zespołów przystanków. Do tej pory węzły wraz z parkingiem P&R powstały przy ul. Abramowickiej oraz przy ul. Choiny. Do końca 2021 r. w Lublinie powstaną kolejne 3 parkingi typu Park&Ride. Rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie nowego systemu biletu elektronicznego. Oddano do użytkowania nowe odcinki trakcji trolejbusowej (obecnie jest 70 km trakcji) i buspasy o długości ok. 7 km na ulicach: Grygowej, Droga Męczenników Majdanka, Fabryczna i Lubelskiego Lipca ’80.

Na terenie miasta działa 20 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Punkty są rozmieszczone w 9 stacjach ładowania. W 2019 r. zostały oddane do użytku 3 ogólnodostępne stacje normalnego ładowania z 6 punktami ładowania zlokalizowane przy lubelskich ośrodkach sportowych, tj. przy Hali Globus, Aqua Lublin oraz Centrum SportowoRekreacyjnym Łabędzia. Funkcjonują także 3 stacje szybkiego ładowania przy centrach handlowych. W planach jest budowa kolejnych.

Zielony i ekologiczny Lublin

– Ten rok pokazał jak ważne dla Mieszkańców są małe tereny zielone, chociażby cieszące się ogromną popularnością łąki kwietne. Zielone i ekologiczne miasto to podstawa dobrej jakości życia, dlatego stanowi dla mnie jeden z ważniejszych obszarów rozwoju Miasta. Potwierdził to nabór wniosków do Zielonego Budżetu, gdzie pomysłodawcy zgłosili rekordową liczbę 145 projektów zielonych – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

Mimo tego, że Zalew Zemborzycki nie jest już własnością miasta, a Wód Polskich, rewitalizacja zbiornika i terenów wokół Bystrzycy jest nadal aktualna. Miasto wyremontowało prawą zaporę Zalewu Zemborzyckiego, powstała też nowa przepompownia wody. Jednym z elementów rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy są trwające prace w Parku Ludowym.

Kolejnym rewitalizowanym terenem będą okolice ul. Romera i Janowskiej – do końca roku będzie gotowa koncepcja Parku Nadrzecznego, która powstała po konsultacjach z mieszkańcami. Park naturalistyczny powstanie na Górkach Czechowskich. Miasto podpisało z właścicielem terenu umowę, dzięki której stało się właścicielem gruntów, na których inwestor do 2021 r. stworzy park ze ścieżkami i terenami rekreacyjnymi dla mieszkańców. Opracowany został projekt budowlany oraz projekt wykonawczy zagospodarowania Błoni pod Zamkiem. Trwa procedura uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na realizację robót oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zielono w dzielnicach
Do końca roku zakończy się rozbudowa Parku Jana Pawła II – w kierunku ul. Poznańskiej, a także po stronie os. Górki. W 2019 r. powstały 2 ogrody kieszonkowe przy ul. Kunickiego, w trakcie realizacji są tereny zielone przy ul. Dulęby, Lwowskiej i Glinianej. Wykonano łąki kwietne na większych obszarach m.in. przy ul. Głębokiej, ul. Nałęczowskiej, al. Unii Lubelskiej na rondzie Mokrskiego, w parku Rury, nad Zalewem Zembrzyckim. Działania będą kontynuowane w następnych latach.

Zakończyła się rewitalizacja gleby i systemu korzeniowego drzew w pasach drogowych ulic Zamojskiej, Strażackiej, Wyszyńskiego, Curie-Skłodowskiej, Kołłątaja. Na ul. Zamojskiej poszerzono misy przy drzewach i wykonano nasadzenia z krzewów. Działania te mają na celu poprawę warunków życia drzew w Śródmieściu. Osadzono roślinami ozdobnymi rondo im. Dmowskiego. Do końca roku zakończą się nasadzenia w pasach drogowych, m. in. przy Dębie 700-lecia przy ul. Muzycznej, ul. Zygmunta Augusta, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. K. Jagiellończyka, ul. Kapucyńskiej, ul. Mełgiewskiej – Zielona Blokada, ul. Jana Pawła II, Placu Rybnym, ul. Zelwerowicza, ul. Solidarności, ul. Sikorskiego, ul. Poligonowej/Willowej, ul. Bydgoskiej, ul. Nałęczowskiej, ul. Muzycznej oraz pomiędzy ul. Wesołą i ul. Bernardyńską. Do końca roku planowane są nasadzenia roślin przy ul. Biedronki, ul. Szwoleżerów i ul. Juranda. Opracowano dokumentację projektową Parku Bluszczowa, trwa procedura uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę.

Podobny etap prac dotyczy zagospodarowania wąwozu na Czechowie przy al. Kompozytorów Polskich. Trwa procedura uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Przygotowano koncepcje zagospodarowania zielenią skwerów przy ul. Firlejowskiej, Radzyńskiej, Misjonarskiej, Grodzkiej. Na podstawie powyższych koncepcji powstaną projekty wykonawcze. Przygotowano projekty budowlane i wykonawcze lasku na Porębie oraz lasku na Sławinie. Ten ostatni jest w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę.

Ekologiczny Lublin
Miasto wdraża ustalenia panelu obywatelskiego dotyczące walki ze smogiem. Co najmniej 1 mln zł rocznie ma trafić na wymianę pieców, co w ciągu 5 lat pozwoli na wymianę ok. 1000 pieców. W ramach dotacji PONE w tym roku miasto podpisało już 141 umów na kwotę blisko 1 mln zł (997 tys.), z czego blisko 800 tys. jest już rozliczone. Mieszkańcy odczytują już bieżące dane o jakości powietrza na 60 wyświetlaczach przy przystankach komunikacji miejskiej. Ruszyła kampania edukacyjna: "Miasto to też Twój dom – Masz wpływ na dobrą atmosferę", promującą działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez zachęcanie mieszkańców do proekologicznych zachowań i korzystania z ekologicznej oferty Lublina m. in.: ekologiczny transport publiczny, ciepło systemowe, wymiana pieców z dofinansowaniem Miasta Lublin.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.