Jedziemy na meczInformacje - nie tylko dla zmotoryzowanych kibiców - o sytuacji na drogach rekomendowanych przez GDDKiA, można wysłuchać po wejściu na stronę internetową tej instytucji.

Czy się zmienia się na trasach na EURO?  O tym czy i gdzie i jakie są utrudnienia na trasach wybranych dla kibiców Mistrzostw w piłce nożnej GDDKiA informuje codziennie,  m.in. poprzez komunikaty odczytywane przez  redaktora Aleksandra Żyznego. Raporty dźwiękowe z aktualną sytuacją na drogach rekomendowanych dla kibiców są umieszczane dwa razy dziennie w serwisie GDDKiA przygotowanym specjalnie na czas trwania Mistrzostw.

W serwisie GDDKiA również można zapoznać się z mapą tras rekomendowanych i alternatywnych, przygotowaną z myślą o kibicach wybierających samochody jako środek transportu na mecze EURO 2012. Podstawą wyboru optymalnych tras dojazdu i stworzenia tej mapy były wieloletnie doświadczenia UEFA, uwzględniające preferencje komunikacyjne  kibiców z krajów – finalistów  i harmonogram rozgrywek  oraz  wnioski płynące z okresowych pomiarów ruchu, a także  praktyczna ocena przepustowości sieci  drogowej dokonana  przez specjalistów administracji drogowej. Uwzględniono przy tym rezultaty przeprowadzonej przez spółkę PL2012, na podstawie sprzedanych biletów, symulacji przemieszczania się kibiców  za pomocą samochodów. Mapa jest dostępna w Internecie na stronach dedykowanych  Euro 2012: www.polishguide2012.pl, a także w specjalnym serwisie dla kierowców na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  www.gddkia.gov.pl.

Źródło: GDDKiA www.gddkia.gov.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.