Katowice UM Katowice 32W 2018 roku w Katowicach przygotowywano i prowadzono liczne inwestycje zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu transportowego w mieście Katowice, w tym Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych czy rozbudowa DK 81.

 

Zakończono realizację jednej z ważniejszych inwestycji o znaczeniu transportowym tj. centrum przesiadkowego „Ligota”. Węzeł integruje transport pieszy, rowerowy, samochodowy, autobusowy i kolejowy oraz zachęca do korzystania z oferty transportu publicznego.

- Prowadziliśmy również działania zachęcające mieszkańców i turystów do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu. W 2018 roku prawie dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba wypożyczeń roweru miejskiego. Zwiększona została liczba zarówno stacji, jak i rowerów miejskich działających w ramach systemu. Łączna ilość tras i dróg rowerowych systematycznie wzrasta, osiągając w 2018 roku wartość 163 km. Z usług komunikacji miejskiej skorzystało o ponad 3 miliony pasażerów więcej niż w roku poprzednim. We flocie PKM Katowice wzrosła liczba autobusów spełniających normy emisji spalania Euro 6 i EEV – wyjaśnia Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.