edroga954W Katowicach ruszają prace związane z montażem oświetlenia ulicznego wykorzystującego energię wiatru oraz energię solarną. Montaż nowego oświetlenia powinien zakończyć się do końca października.

29 nowoczesnych latarni ulicznych wykorzystujących energię odnawialną zostanie zainstalowanych na ulicach: Mysłowickiej, 73, Pułku Piechoty, Lędzińskiej-Beskidzkiej, Bielskiej, Cegielnia Murcki, Szarych Szeregów, Obwodnica od ul. Panewnickiej do A4.

– Są to miejsca, gdzie nie ma możliwości postawienia słupów zasilanych z tradycyjnej linii kablowej. Nowe urządzenia oświetleniowe są wyposażone w akumulatory, co zapewnia im samowystarczalność energetyczną. Dzięki zainstalowaniu punktów świetlnych poprawi się jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników dróg – wyjaśnia Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

– Doświadczenia miast na całym świecie pokazują, że lepsze doświetlenie ulic podnosi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale też wpływa na ograniczenie przestępczości. Pozyskanie dotacji oznacza, że wykonamy niskim kosztem dużą i przyjazną dla środowiska inwestycję, co będzie korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i budżetu miasta – dodaje prezydent Katowic Marcin Krupa.

Na ten cel miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości niemal 772 tys. zł. Całkowita wartość projektu to nieco ponad milion zł.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.