image008Prezydent Katowic podjął decyzję o realizacji inwestycji „Tramwaj na południe” w formule ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- Chęć szybszej realizacji projektu wynika wprost z oczekiwań katowiczan wyrażanych podczas tegorocznej akcji informacyjnej oraz w badaniu, w ramach studium przedprojektowego, które pokazało, że 79% mieszkańców chce budowy takiej linii – przypomina Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Według wstępnych analiz formuła ZRID pozwoli o co najmniej 1-2 lata skrócić proces całej inwestycji. Ponadto, na trasie tramwaju nie są przewidywane wyburzenia – co także wpływa na szybkość realizacji inwestycji.

- Szybsza budowa linii tramwajowej oznacza duże oszczędności dla miasta – podkreśla wiceprezydent Sobula. - Z drugiej strony jest korzystna dla mieszkańców. Tramwaj jest tańszy niż samochód, jego użytkownicy zaoszczędzą czas, a mieszkańcy na pewno pozytywnie odbiorą zmniejszenie natężenia ruchu i mniejszą emisję spalin – dodaje wiceprezydent.

Katowickie rozwiązanie nie jest nowatorskie. Podobny tryb realizacji stosuje się z powodzeniem w innych miastach Polski. Przykładem jest Warszawa, gdzie w formule ZRID budowano linie tramwajowe.

Prowadząc inwestycję w formule ZRID, ustawodawca narzuca inwestorowi obligatoryjne zaprojektowanie całego, pełnego układu drogowego, którego elementami są linia tramwajowa, jezdnia, chodniki oraz ścieżki rowerowe i infrastruktura towarzysząca (m.in. dojścia do przystanków tramwajowych, parkingi rowerowe).

- Należy podkreślić, że dziś w Katowicach najbliższa jest nam koncepcja promowania mobilności miejskiej, zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. Mówi ona o odchodzeniu od transportu prywatnego na rzecz niskoemisyjnego transportu publicznego w zakresie połączeń z obszarami centralnymi dużych aglomeracji miejskich – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice. - Wyrazem tego jest oczywiście budowa linii tramwajowej i budowa drogi rowerowej na ciągu wzdłuż linii tramwajowej. Chcę podkreślić, że bez realizacji w formule ZRID budowa drogi rowerowej byłaby niemożliwa. Wychodzimy tym samym naprzeciw oczekiwaniom cyklistów, a jednocześnie realizujemy nasze plany stworzenia sieci dróg rowerowych łączących dzielnice z centrum miasta.

Źródło: UM Katowice

Komentarze  
KarolKarol
+1 #1 KarolKarol 2015-12-31 19:15
Szkoda tylko, że wytną taki ogromny obszar lasu ochojeckiego pod tą inwestycję i do tego odetną mieszkańców Ochojca i os. Radockiego od resztek lasu, które zostaną.
Dlatego mieszkańcy Piotrowic i Ochojca protestują:
http://www.naszlas.katowice.pl
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.