contentmap_plugin

Brynów 1Zawodzie, Brynów, Ligota – to w tych dzielnicach w pierwszej kolejności powstaną pierwsze katowickie węzły przesiadkowe. Miasto uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. W ostatnich dniach ogłoszono przetargi dotyczące węzłów Ligota i Zawodzie. 29 marca 2017 roku ogłoszono przetarg na realizację węzła w dzielnicy Brynów.

- W Katowicach czeka nas prawdziwa rewolucja komunikacyjna. W marcu ogłosiliśmy aż trzy przetargi na centra przesiadkowe typu Park&Ride: na Ligocie, Zawodziu i Brynowie, a w planach mamy ich łącznie osiem. Pozyskaliśmy także 450 mln zł dofinansowania na przebudowę DK 81. Realizacja tych inwestycji, a także tworzenie nowych dróg rowerowych wraz z rozbudową systemu wypożyczalni rowerów, czy kupno nowoczesnych autobusów, zmieni transportowe oblicze miasta – ruch pojazdów będzie płynniejszy, zwiększy się ilość mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej i jednośladów. Korzyścią dla mieszkańców będzie m.in. zaoszczędzony czas i paliwo, a także zmniejszenie hałasu – zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Centrum przesiadkowe w Brynowie powstanie w rejonie istniejącej pętli tramwajowej. Kost inwestycji to ponad 66,5 mln zł. Oferty na realizację inwestycji można składać do 15 maja 2017 roku. Wyłoniony wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację zadania.

Stworzenie Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Węzeł przesiadkowy Brynów Pętla w Katowicach, obejmuję realizację infrastruktury dla potrzeb uzyskania funkcji przesiadkowych z autobusów na tramwaj oraz komunikacji indywidualnej na tramwaj w systemie Park&Ride oraz Bike&Ride w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z południowej części miasta i subregionu.

Brynów 2Brynów 3
- Poprzez budowę węzłów przesiadkowych z systemami typu Park&Ride, możliwe będzie pozostawienie prywatnych środków transportu w wybranych miejscach i kontynuowanie dalszej podroży środkami transportu zbiorowego. Rozwiązanie to stawia na rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu – informuje Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu.

W skład inwestycji wejdą:
• dwukondygnacyjny parking o pojemności 400 miejsc wraz z systemem informacji o zajętości parkingu,
• jednopoziomowego parkingu naziemnego o pojemności 52 miejsc postojowych dla funkcji Park&Ride,
• przystanki, w tym zadaszone perony oraz miejsca oczekiwania i wymiany podróżnych typu „drzwi-drzwi”,
• poczekalnia wyposażona w punkty obsługi pasażerskiej: toaletę, punkt zakupu biletów, pełną infrastrukturą dla systemu ŚKUP, małą gastronomię i punkt zakupu prasy oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej,
• parking dla rowerów o funkcji Bike&Ride wraz z miejscami postojowymi;
• miejsca postojowe TAXI – 6 szt.
• Miejsca postojowe Kiss&Ride – 6 szt.

Na węzły przesiadkowe w Brynowie, Ligocie i Zawodziu Katowice uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 120 mln zł (co stanowi 85% kosztów tych inwestycji). Kolejne zaplanowane węzły to: Sądowa, Podlesie, Piotrowice, Kostuchna, Jana.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.