Bytom pl SikorskiegoKomisja Europejska zgodziła się na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 inwestycji transportowych w Gdańsku i Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej.

 

7 marca Komisja Europejska zgodziła się na dofinansowanie z funduszy UE dwóch inwestycji transportowych, realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Na terenie Gdańska zrealizowany zostanie projekt pn.: „Gdański projekt komunikacji miejskiej (etap IV A)”, który obejmuje 6 zadań:

1) budowę linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej,
2) przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej,
3) budowę nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe – etap 1 – Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku oraz odcinka ul. Nowej Bulońskiej Południowej (KD-82),
4) zakup nowego dwukierunkowego wieloczłonowego taboru tramwajowego do obsługi nowych linii tramwajowych w Gdańsku oraz w celu wymiany wyeksploatowanych składów 105 Na (15 szt.),
5) nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska (64 szt.),
6) nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie GMG (84 szt.).

Projekt jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji miasta Gdańska, realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej” (GPKM)”. Jego celem jest stworzenie i utrzymanie konkurencyjnego systemu transportu zbiorowego, dostosowanego do potrzeb mieszkańców i osób przyjeżdżających do Gdańska.

Całkowita wartość projektu to 540,34 mln zł. Dofinansowanie z UE wyniesie 286,12 mln zł. Projekt będzie realizowany do 2020 r.

Druga inwestycja, która otrzyma unijne wsparcie, to „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I”.

Zakres projektu obejmuje aż 26 zadań infrastrukturalnych (w tym 2 związane z budową nowego torowiska i 24 związane z przebudową istniejącej infrastruktury – łącznie ok. 42 km linii tramwajowych), a także zakup 45 sztuk nowego niskopodłogowego taboru tramwajowego. Projekt zostanie zrealizowany na terenie 10 miast tj.: Będzina, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Świętochłowic i Zabrza. Nowe odcinki sieci tramwajowej zostaną wybudowane w Sosnowcu na odcinku od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w dzielnicy Zagórze (3,34 km trasy dwutorowej) oraz w Katowicach wzdłuż ul. Grundmanna (0,66 km trasy dwutorowej). Pozostały zakres projektu obejmuje modernizację istniejącej już infrastruktury tramwajowej na terenie wymienionych miast.

Projekt stanowi pierwszą część przewidzianych do realizacji przez Tramwaje Śląskie S.A. inwestycji. Etapy II i III, obejmujące budowę i modernizację kolejnych odcinków sieci tramwajowej, również będą realizowane w ramach działania 6.1 POIiŚ.

Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu między przystankami, poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżujących, a tym samym wzrostu atrakcyjności komunikacji zbiorowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej.

Całkowita wartość projektu to 766,78 mln zł, a dofinansowanie UE stanowi 393,33 mln zł. Projekt ma zostać zrealizowany do 2020 roku.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.