IMG 0360W ubiegłym roku życie na drogach UE straciło 26 tys. osób, czyli o 5,5 tys. mniej niż w roku 2010. Nie odnotowano jednak poprawy na poziomie UE w stosunku do 2014 r. Komisja Europejska szacuje, że na unijnych drogach 135 tys. osób odniosło poważne obrażenia. Koszty społeczne (rehabilitacja, opieka zdrowotna, szkody materialne itp.) rannych i ofiar śmiertelnych na drogach wynoszą co najmniej 100 mld euro.

- Każda śmierć lub poważne obrażenie to o jedną ofiarę za dużo - stwierdziła komisarz UE ds. transportu, Violeta Bulc. - W ciągu ostatnich dziesięcioleci osiągnęliśmy już imponujące wyniki w ograniczaniu liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, jednak obecna stagnacja jest alarmująca. Jeżeli Europa ma osiągnąć swój cel, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r., wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Zachęcam państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w egzekwowaniu prawa i prowadzeniu kampanii informacyjnych. Ma to może swój koszt, lecz jest on nieznaczny w porównaniu z 100 mld euro kosztów społecznych związanych z wypadkami śmiertelnymi i obrażeniami.

- Technologia i innowacja mają coraz większy wpływ na przyszłość bezpieczeństwa drogowego - dodała Violeta Bulc. - Zautomatyzowane i inteligentne pojazdy mogą na przykład w znacznym stopniu przyczyniać się do zapobiegania wypadkom w perspektywie średnio- i długoterminowej. Dokładamy wszelkich starań, aby wprowadzić w tym zakresie odpowiednie ramy prawne.

Średni współczynnik śmiertelności UE w 2015 r. wynosił 51,5 ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 1 mln mieszkańców i nie zmienił się przez ostatnie dwa lata. Do tego spowolnienia, które następuje po znacznym spadku wynoszącym 8 proc. w latach 2012 i 2013, przyczyniło się kilka czynników, takich jak np. większa liczba wypadków z udziałem niechronionych i zmotoryzowanych użytkowników dróg w miastach.

Ze statystyk dla poszczególnych krajów wynika, że liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych jest nadal bardzo zróżnicowana w całej UE, chociaż różnica ta zmniejsza się co roku.

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców – wstępne dane statystyczne dla poszczególnych państw członkowskich za 2015 r.

  2010 2014 2015 2014 - 2015 2010 - 2015
Belgia 77 65 67 4 % -10 %
Bułgaria 105 91 95 4 % -12 %
Czechy 77 65 70 7 % -8 %
Dania 46 32 30 -8 % -35 %
Niemcy 45 42 43 3 % -5 %
Estonia 59 59 50 -15 % -16 %
Irlandia 47 42 36 -15 % -22 %
Grecja 112 73 74 2 % -36 %
Hiszpania 53 36 36 0 % -32 %
Francja 64 53 54 2 % -13 %
Chorwacja 99 73 82 13 % -18 %
Włochy 70 56 56 1 % -17 %
Cypr 73 52 66 27 % -5 %
Łotwa 103 106 94 -11 % -14 %
Litwa 95 91 82 -10 % -19 %
Luksemburg 64 64 58 -9 % 0 %
Węgry 74 63 66 3 % -13 %
Malta 36 24 26 10 % -27 %
Holandia 32 28 28 0 % -12 %
Austria 66 51 56 10 % -14 %
Polska 102 84 77 -8 % -25 %
Portugalia 80 61 60 -2 % -33 %
Rumunia 117 91 95 4 % -21 %
Słowenia 67 52 58 11 % -13 %
Słowacja 65 48 51 6 % -22 %
Finlandia 51 42 48 15 % -3 %
Szwecja 28 28 27 -2 % 0 %
Wielka Brytania 30 29 29 -1 % -4 %
UE 63 51 51,5 1 % -17 %

W Polsce, choć spadek liczby ofiar jest widoczny (-8 pkt proc. w latach 2014-2015 i -25 pkt proc. w latach 2010-2015), wciąż jest to jedna z najwyższych wartości w Europie. Więcej ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców w 2015 roku odnotowano tylko w Bułgarii, Chorwacji, Łotwie, Litwie i Rumunii.

Aby osiągnąć strategiczny cel UE, jakim jest obniżenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w okresie od 2010 do 2020 r., konieczne jest podjęcie dodatkowych działań. Większość codziennych działań jest realizowana na szczeblu krajowym i lokalnym: egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, rozwój i utrzymanie infrastruktury, ale także kampanie edukacyjne i informacyjne. Komisja Europejska włącza się np. poprzez przyjmowanie przepisów umożliwiających transgraniczne egzekwowanie wykroczeń drogowych lub poprzez określanie technicznych norm bezpieczeństwa dla infrastruktury i pojazdów. Komisja aktywnie monitoruje sytuację, zachęca państwa członkowskie do poprawy sytuacji i pomaga im w tym poprzez poprzez wymianę danych, wiedzy i doświadczeń, a także dzielenie się najlepszymi praktykami.

Przełom technologiczny, jaki dokonał się w ostatnim dziesięcioleciu, znacznie poprawił bezpieczeństwo pojazdów. Aby utorować drogę do automatyzacji i lepszego zarządzania ruchem, Komisja zamierza w drugiej połowie 2016 r. opracować centralny plan wdrażania współpracujących inteligentnych systemów transportowych (ITS), umożliwiających dwukierunkową komunikację między pojazdami oraz między pojazdami a infrastrukturą drogową. Systemy takie pozwalają pojazdom wzajemnie się ostrzegać bezpośrednio (np. w przypadku nagłego hamowania) lub za pośrednictwem infrastruktury (np. planowane roboty drogowe).

Źródło: KE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.