contentmap_plugin

P9011103Zakończył się drugi etap rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc. Projekt aż w 85% finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Przebudowano ulice: Warszawską, na odcinku od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej, Planty na odcinku od Piotrkowskiej do Sienkiewicza oraz Leśną. Zmienił się też wizerunek innych ulic: św. Leonarda na odcinku od Rynku do Wesołej, Wesołej na odcinku od ul. Sienkiewicza do Seminaryjskiej oraz ulic Czerwonego Krzyża i Mickiewicza.

W rewitalizowanych miejscach jezdnie zyskały nowe nawierzchnie, powstały nowe chodniki, przebudowano kanalizację deszczową, gazociągową, wodociągową. Wymieniono  oświetlenie uliczne. Na nowo zaaranżowano zieleń. Ławeczki oraz elementy małej architektury zachęcają do zatrzymania się i odpoczynku. Łącznie rewitalizacją objęto obszar ponad 2 ha, przebudowano ponad 1,5 km dróg. I na tym się nie skończyło. W ramach partnerstwa Gminy Kielce i Muzeum Narodowego w Kielcach prace objęły także przebudowę dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury obecnego Placu Zamkowego w stylu nawiązującym do założenia barokowej rezydencji. W ramach projektu zrewitalizowano dziedziniec frontowy oraz dziedzińce południowy i północny wraz z przyległymi tarasami. Utworzono strefę wypoczynkową dla pieszych z elementami niskiej zieleni, małej architektury z miejscami do wypoczynku i informacją turystyczną.

Koszt całkowity drugiego etapu projektu rewitalizacji zabytkowego śródmieścia to ponad 23 mln zł. Wkład gminy Kielce i Muzeum Narodowego wynosi zaledwie 15%.

To jednak nie koniec zmian w centrum Kielc. Skanska rozpoczyna budowę ścieżki rowerowej w Al. IX Wieków Kielc. W pierwszej kolejności przebuduje linię średniego napięcia, która przechodzi przez Al. IX Wieków. Nastepnie zbuduje oświetlenie uliczne wzdłuż alei oraz wykona sieć elektryczną zasilającą sygnalizację świetlną. W drugim etapie zaplanowano frezowanie nawierzchni oraz budowę prawoskrętu w ul. Kościuszki. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę starych chodników oraz budowę nowych wraz z krawężnikami oraz wykonanie ścieżki rowerowej prowadzącej do ul. Źródłowej.

Planowany termin zakończenia projektu to 30 października br. Wartość prac to blisko 2 mln zł netto.

Źródło: UM Kielce, Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.