Specjalne tablice informacyjne z nazwami miast, w których odbędą się mecze mistrzostw Europy ustawione zostaną przy drogach krajowych rekomendowanych na EURO 2012 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

Trasy rekomendowane na EURO w regionie świętokrzyskim to droga nr 7 Warszawa – Kielce – Kraków w granicach województwa, droga nr 9 Radom – Ostrowiec – Rzeszów w granicach województwa i droga nr 78 od granicy województwa do Jędrzejowa. Przy drogach tych rozpoczął się montaż specjalnych białych tablic z nazwami miast EURO. Nowe tablice z charakterystycznym motywem EURO 2012 pojawią się w ciągu najbliższych dni w Chęcinach i Jaworzni przy kieleckiej obwodnicy, w Ostrowcu przy drodze nr 9 i w Jędrzejowie przy drogach nr 7 i 78. Będą kierować kibiców do Warszawy, Gdańska i Wrocławia. Stanowią one uzupełnienie standardowego oznakowania na czas mistrzostw w piłce nożnej. W razie nagłej potrzeby dodatkowymi tablicami mogą być oznakowane objazdy dróg rekomendowanych na Euro.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.